ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Μάρτιος 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Μάρτιος 2007

Αγαπητές  φίλες,

Για μια οργάνωση με τους σκοπούς του ΕΣΕ, την σημαντικότερη εξέλιξη των τελευταίων μηνών αποτελεί η συγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών. Εύλογα, στην Επιτροπή αυτή, το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων εκπροσωπείται και προτίθεται να συμμετέχει ενεργά.

Στο ίδιο αυτό χρονικό διάστημα το ΕΣΕ υποστήριξε το αίτημα του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών για ανάπτυξη θεσμών και υπηρεσιών παροχής φροντίδας (care) σε παιδιά, ηλικιωμένους, αναπήρους κ.α. Στηρίξαμε επίσης, μαζί με πολλές άλλες οργανώσεις, το αίτημα για την ορθή τήρηση των ποσοστώσεων συμμετοχής των γυναικών στα ψηφοδέλτια των Δημοτικών εκλογών. Τα δύο αυτά ψηφίσματα παραθέτουμε για την πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Όπως είχαμε εξαγγείλει στην τελευταία επικοινωνία μας, πρόθεσή μας, για αυτή τη χρονιά, είναι να προβάλουμε και να γνωστοποιήσουμε ευρύτερα τα όσα αποκομίσαμε από την Ημερίδα για τις νέες μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών, που έγινε με επιτυχία την άνοιξη του 2006. Οι ελπίδες μας για χρηματοδότηση ειδικής έκδοσης ή άλλων πρωτοβουλιών, από χορηγίες διαψεύσθηκαν. Έτσι, αποφασίσαμε να σας κοινοποιούμε σταδιακά, μαζί με τις εγκυκλίους μας, με τη μορφή «ενθέτων», εισηγήσεις και άλλο σχετικό υλικό που έχει μαζευτεί πάνω σε αυτό το θέμα. Θα βρείτε το πρώτο ένθετο με τη σημερινή εγκύκλιο.

Σας στέλνουμε επίσης, όπως κάθε χρόνο, τα βιογραφικά σημειώματα των γυναικών που βραβεύτηκαν από την Ακαδημία Αθηνών το 2006.

Με τις θερμές ευχές όλων μας για ένα χαρούμενο Πάσχα

Η Πρόεδρος


Έφη Καλλιγά

Αίτημα του Ευρωπαϊκού Λόμπι Γυναικών:

Προώθηση της ισότητας γυναικών και ανδρών με την παροχή καλύτερων υπηρεσιών για την φροντίδα των εξαρτημένων προσώπων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι γυναίκες έχουν καριέρα, εργασία και ευθύνες επαγγελματικές ενώ παράλληλα εξακολουθούν να ασχολούνται με την φροντίδα των παιδιών,του σπιτιού και των εξαρτημένων μελών της οικογένειας (που ολοένα αυξάνονται λόγω της γήρανσης του πληθυσμού). Πώς θα απαλλαγούν από αυτή τη «διπλή εργασία»; Η λύση βρίσκεται κατ’ αρχήν στην αλλαγή της σεξιστικής διαίρεσης της εργασίας και το κλειδί είναι η μεταξύ ανδρών και γυναικών ίση κατανομή των φροντίδων προς τα εξαρτημένα πρόσωπα. Σημαντικό ρόλο παίζουν η κοινωνική πολιτική και η πολιτική της απασχόλησης, καθώς και η εξασφάλιση της παροχής των πρόσφορων υπηρεσιών. Η πολιτική σχετικά με την ανάληψη της φροντίδας των εξαρτημένων προσώπων και η πολιτική διασφάλισης των πρόσφορων υπηρεσιών συνδέονται άμεσα με την επίτευξη της ισότητας γυναικών και ανδρών.

Το Ευρωπαϊκό Λόμπι Γυναικών ζητάει από τους πολιτικούς όλων των επιπέδων να δράσουν άμεσα ώστε:

  • Να υλοποιηθούν οι στόχοι που υιοθετήθηκαν στο Συμβούλιο της Βαρκελώνης σχετικά με τη φύλαξη των παιδιών (να διατεθούν έως το 2010 υπηρεσίες φύλαξης για τουλάχιστον 90% των παιδιών από 3 ετών μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εισόδου τους στο σχολείο και για 33% των παιδιών κάτω των 2 ετών).
  • Να δημιουργηθούν και να διατεθούν πρόσφορες υπηρεσίες πλήρους φροντίδας για τους ηλικιωμένους, τους ανάπηρους και όλα γενικά τα εξαρτημένα άτομα, και να προσδιοριστούν τα μέσα για την επίτευξη αυτού του στόχου.
  • Να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής για γυναίκες και άνδρες, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων για τις άδειες μητρότητας, πατρότητας και τις οικογενειακές.

Ψήφισμα

Οι υπογράφουσες οργανώσεις
πληροφορηθήκαμε με ανησυχία ότι σε μερικά ψηφοδέλτια των τελευταίων δημοτικών εκλογών δεν τηρήθηκε το ελάχιστο ποσοστό του 1/3 των υποψηφίων για τις γυναίκες, όπως προβλέπει ο νόμος, αλλά μειωμένο ποσοστό. Αυτό είναι αντίθετο με το κεκτημένο δικαίωμά μας ήδη από τον ν. 2910/2001, άρθρο 75, παρ. 1.

Αλλά αντιτίθεται και στο Σύνταγμα, που, με την παρ. 2 του άρθρου 116, όπως αναθεωρήθηκε το 2001, εισήχθησαν τα θετικά μέτρα, θετική ποσόστωση και άλλα, για την προώθηση της πραγματικής (ουσιαστικής, όχι τυπικής) ισότητας των γυναικών και καταργήθηκαν οι αποκλίσεις από την ισότητα – που προέβλεπε η προηγούμενη διατύπωση – ανάμεσα στις οποίες είναι και οι περιοριστικές ποσοστώσεις που αντί να προωθούν, αντίθετα, συρρικνώνουν το δικαίωμα της ισότητας. Το τελευταίο ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση που το δικαίωμα των γυναικών να κατέχουν τουλάχιστον το 1/3 των θέσεων των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων (προωθητική ποσόστωση) μειώνεται σε αριθμό θέσεων στο ψηφοδέλτιο (περιοριστική ποσόστωση). Ένας τρόπος μείωσης είναι και ο υπολογισμός του 1/3 των θέσεων υποψηφίων δημοτικών συμβούλων που κατ’ ελάχιστον πρέπει να διατίθεται για τις γυναίκες στο ψηφοδέλτιο, αντί να γίνεται επί του αριθμού των υποψηφίων να γίνεται επί του αριθμού των εκλεγομένων. Έτσι, π.χ., σε ένα ψηφοδέλτιο με 50 υποψήφιους εκ των οποίων εκλέγονται 30, το 1/3 των γυναικών υπολογιζόμενο επί των 50 υποψηφίωνανέρχεται σε 17 γυναίκες, ενώ υπολογιζόμενο επί των 30 εκλεγομένων σημαίνει 10. Δηλαδή χάνουμε 7 θέσεις γυναικών στο ψηφοδέλτιο υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.

Οποιαδήποτε, όμως, και υπό οποιαδήποτε μορφή συρρίκνωση αντί της προώθησης της πραγματικής ισότητας αντιβαίνει στο γράμμα και στο λόγο θέσπισης της διάταξης του ά. 116, 2 που είναι η επίσπευση και προώθηση της ουσιαστικής ισότητας στην πράξη.

Επίσης αντιτίθεται στο όλο πνεύμα και ιδίως στα άρθρα 3 και 4 παρ. 1 της Διεθνούς Σύμβασης για την εξάλειψη όλων των διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW, που κυρώθηκε με το νόμο 1342/1983), η οποία επιβάλλει τη λήψη από τα Κράτη-Μέρη θετικών μέτρων – ανάμεσα στα οποία ποσοστώσεις – που να επισπεύδουν την επίτευξη της πραγματικής ισότητας μέχρι που ναπραγματοποιηθεί η αντικατάσταση στην πράξη της τυπικής ισότητας από την πραγματική.

Συνεπώς προς τα παραπάνω

Ζητούμε

Να προστατευθεί εμπράκτως από την Πολιτεία και τις εξουσίες της το από το 2001 κεκτημένο δικαίωμά μας του ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής των γυναικών υποψηφίων δημοτικών συμβούλων στα ψηφοδέλτια των δημοτικών εκλογών, δηλαδήτουλάχιστον το 1/3 των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων να είναι γυναίκες.

 Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας   Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου   Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων   Ένωση Γυναικών Ελλάδος  Ένωση Ελληνίδων Νομικών   Λύκειο των Ελληνίδων   Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων  Ένωση Γυναικών Κρήτης   Σοροπτιμιστική Ένωση Ελλάδος   Πανελλήνια Ένωση «Οικογένεια και Νοικοκυρά»  Σύλλογος Εργαζόμενης Νοικοκυράς  Πανελλαδικό Κίνημα Γυναικών   Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού   Κέντρο Γυναικών Υπαίθρου   Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος  Πρωτοποριακή Οργάνωση Γυναικών   Κέντρο Ερευνών για τις Γυναίκες της Μεσογείου   Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη   ΧΕΝ Ελλάδος  Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών  Προοδευτική Ένωση Μητέρων Ελλάδας   Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επιχειρηματιών Γυναικών   Δίκτυο Αιρετών Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση   Σύνδεσμος Επαγγελματιών Επιχειρηματιών Γυναικών.