ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ιούλιος 2012

Πρόεδρος :
Έφη Καλλιγά

Αντιπρόεδροι :
Ειρήνη Πανταζή -Μελίστα
Τζίνα Κορέλλα
Ευγενία Κατούφα

Γενική γραμματέας :
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ

Ειδική γραμματέας :
Ελένη Αργυριάδου

Ταμίας :
Δέσποινα Βλαχοπούλου

Μέλη :
Ρία Αναγνωστοπούλου
Μαρία Αγγέλου
Νοελλή Δόρφανη
Ιωάννα Δούκα
Αλεξάνδρα Καλογερά
Πόλυ Μηλιώρη
Φυλλίτσα Παγουροπούλου
Ρούλα Ρούτνερ-Αποστολάκου
Βάσω Σταυριανοπούλου -Γκανάτσου

Αναπληρωματικά μέλη :
Άννα Γεωργιάδου,
Χριστίνα Βάγια

Αγαπητές  φίλες,

Η Γενική μας Συνέλευση πραγματοποιήθηκε κανονικά στις 8 Μαϊου και η σύνθεση της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΣΕ που προέκυψε, στη συνέχεια, φαίνεται στην παρακείμενη στήλη.

Ακολούθησε η προετοιμασία της φιλοξενίας στην Αθήνα της Εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF). Η ξαφνική και τολμηρή (υπό τις σημερινές συνθήκες) αυτή πρόσκληση στέφθηκε από πλήρη επιτυχία. Και αυτό, χάρη στη γενική κινητοποίηση όλων των στελεχών μας αλλά και πολλών φίλων μας.

Έτσι, οι ξένες μας έφυγαν με μια πραγματική εικόνα των δυσκολιών και προβλημάτων που η χώρα και ο λαός μας αντιμετωπίζει με τόση υπομονή και αξιοπρέπεια. Αλλά και με την αίσθηση ότι δεν έχουμε καταθέσει τα όπλα και ότι δεν πάψαμε να προσβλέπουμε στην επιδίωξη μιας ανάκαμψης.

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη και τους φίλους μας που έδωσαν το παρόν σε διάφορα σημεία της διαδικασίας και σε όσους παρακολούθησαν το Σεμινάριο της Παρασκευής 18 Μαϊου με αποτέλεσμα μιαν απολύτως ικανοποιητική, αριθμητικά και ποιοτικά, ελληνική παρουσία και συμμετοχή.

Αγαπητές φίλες,

Οι καύσωνες του ελληνικού καλοκαιριού που δεν γνωρίζουν «έκτακτες συνθήκες» έφθασαν ήδη και μας αναγκάζουν να διακόψουμε τις δραστηριότητές μας για λίγες εβδομάδες. Δεν είναι όμως δυνατό να πάψουμε να σκεπτόμαστε τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται για όλους και να σχεδιάζουμε τον καλλίτερο δυνατό τρόπο προκειμένου να συμβάλλουμε ως άτομα αλλά και ως σωματεία , με πολύχρονη εθελοντική κοινωνική προσφορά , στην ανακούφιση των συμπολιτών μας που δοκιμάζονται περισσότερο από την κρίση.

Με αυτό το σκεπτικό , που είμαι σίγουρη ότι συμμερίζεστε, προαναγγέλλουμε μια συνάντησή μας στις αρχές Σεπτεμβρίου, προκειμένου να ανταλλάξουμε ιδέες για δράσεις και συνεργασίες που θα σηματοδοτούν και την δική μας «κατάθεση» στην μεγάλη προσπάθεια.

Με την υπόσχεση ότι θα ειδοποιηθείτε έγκαιρα για την ημέρα και ώρα αυτής της συνάντησης , ευχόμαστε σε όλες σας ένα Καλό Καλοκαίρι!

Η Πρόεδρος


Έφη Καλλιγά

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Σύσταση που υιοθετήθηκε στις 27 Ιουνίου 2012. CONF/PLE(2012) RECS

“Ισότητα των φύλων: θεμελιώδες οικουμενικό δικαίωμα, οικουμενική αξία και αρχή, που πρέπει να είναι σεβαστή και να προωθείται σε κάθε τομέα”

Η Συνέλευση των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης, κατά τη συνεδρίαση της 27ης Ιουνίου 2012, στο Στρασβούργο.

Υπενθυμίζοντας ότι η ουσιαστική ισότητα των φύλων

αποτελεί οικουμενική αξία και αρχή και οικουμενικό θεμελιώδες δικαίωμα – γυναίκες και άνδρες είναι ισότιμοι φορείς των ανθρώπινων δικαιωμάτων,

διακηρύσσεται και επιτάσσεται σε όλους τους τομείς από δεσμευτικά κείμενα ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας, που δεν αρκούνται στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, αλλά απαιτούν επιπλέον την ενεργό προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε κάθε τομέα,

και ότι, συνεπώς, για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας των φύλων είναι αναγκαία η λήψη επαρκών και κατάλληλων θετικών μέτρων.

Αναφερόμενη
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τις Θεμελιώδεις Ελευθερίες και στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, στις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), στη Σύμβαση της UNESCO για την Προστασία και Προαγωγή της Ποικιλομορφίας των Πολιτισμικών Εκφράσεων, στη Διακήρυξη και το Σχέδιο Δράσης της Παγκόσμιας Διάσκεψης της Βιέννης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του 1993 (Διακήρυξη Βιέννης), στη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης της 4ης Παγκόσμιας Διάσκεψης του Πεκίνου για τις Γυναίκες, το 1995 (Πλατφόρμα του Πεκίνου) και στη Λευκή Βίβλο για τον Διαπολιτισμικό Διάλογο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υπενθυμίζοντας
ότι τα προαναφερόμενα κείμενα θεσπίζουν τον οικουμενικό και αδιαπραγμάτευτο χαρακτήρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ισότητας των φύλων, και αποκλείουν απόλυτα

την επίκληση εθνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών ή γλωσσικών παραδόσεων ή εθίμων προκειμένου να παρεμποδιστεί η άσκηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ισότητας των φύλων,

τη δικαιολόγηση, βάσει κοινωνικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών ή άλλων παραδόσεων και εθίμων, παραβιάσεων των ανθρώπινων δικαιωμάτων, περιλαμβανομένων των διακρίσεων και της βίας κάθε μορφής λόγω φύλου, όπως είναι οι πρώιμοι και αναγκαστικοί γάμοι, τα «εγκλήματα τιμής», ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων ή η προσβολή των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων.

ότι αυτά τα κείμενα, που τα επικαλούνται οι λαοί και τα άτομα όλων των πολιτισμών,
απαιτούν από τα κράτη να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να απαλειφθούν οι προκαταλήψεις και οι κοινωνικές, παραδοσιακές και άλλες πρακτικές, που βασίζονται στην αντίληψη της ανωτερότητας ή κατωτερότητας του ενός ή του άλλου φύλου ή σε στερεότυπους ρόλους ανδρών και γυναικών και οδηγούν σε παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών.

Τονίζοντας τον ουσιαστικό ρόλο και το έργο του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση, στο δίκαιο και στην πράξη, της ανάπτυξης και εφαρμογής της ισότητας των φύλων.

Εντονότατα ανησυχώντας
από τις ολοένα αυξανόμενες τάσεις πολιτισμικού σχετικισμού και τις συνεχώς διογκούμενες και συχνά βίαιες προσπάθειες προσβολής ή καταστρατήγησης των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου, που εκδηλώνονται σε επίπεδο διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό, απειλώντας την ισότιμη απόλαυση των ανθρώπινων δικαιωμάτων από γυναίκες και άνδρες, κορίτσια και αγόρια, από την αποτυχία της 56ης Διάσκεψης της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση των Γυναικών (27/2-15/3/2012) να καταλήξει σε « Συμφωνημένα Συμπεράσματα» εξαιτίας της αντίθεσης ορισμένων κυβερνήσεων, με βάση θρησκευτικά, πολιτισμικά ή παραδοσιακά επιχειρήματα, προς ήδη αναγνωρισμένα δικαιώματα των γυναικών.

Ζητούν επειγόντως από τα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης και των Κρατών Μελών 
να αντιταχθούν έντονα σε αυτές τις τάσεις και απόπειρες, ώστε να διαφυλαχθεί το οικουμενικό κεκτημένο των ανθρώπινων δικαιωμάτων και να προαχθεί η οικουμενική εφαρμογή των προαναφερόμενων κειμένων,

να υποστηρίξουν την ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων στο Σύνταγμα και τη νομοθεσία όλων των χωρών, την ανάκληση των επιφυλάξεων σε διεθνείς συνθήκες προστασίας των δικαιωμάτων των γυναικών, ιδίως της CEDAW, και την επικύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της,

να εκπαιδεύσουν το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Καλεί τις Διεθνείς ΜΚΟ που έχουν συμμετοχική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης να αγωνιστούν για την εφαρμογή των προαναφερόμενων κειμένων και να προωθήσουν την εκπαίδευση στην ουσιαστική ισότητα των φύλων, ως θεμελιώδες οικουμενικό δικαίωμα, οικουμενική αξία και αρχή, που πρέπει να είναι σεβαστή και να προωθείται σε κάθε τομέα.

Σύσταση που προτάθηκε από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
http://www.coe.int/t/ngo/articles/conf_ple_2012_rec5_equality_en.asp
http://www.coe.int/t/ngo/Articles/CONF_PLE_2012_REC5_equality_fr.asp

 

 

ΕΑΡΙΝΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
18-20 Μαϊου 2012, Αθήνα

Η Εαρινή Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών φιλοξενήθηκε στη χώρα μας από το Ε.Σ.Ε. 18-20 Μαϊου. Πήραν μέρος 27 γυναίκες από 17 χώρες.

Παρά τον πολύ περιορισμένο χρόνο προετοιμασίας και τη διεξαγωγή στο ίδιο τριήμερο σημαντικών άλλων εκδηλώσεων, τόσο η υποστήριξη των εθελοντών για την φιλοξενία όσο και η παρουσία προσωπικοτήτων του γυναικείου χώρου στο σεμινάριο που οργανώσαμε, ήταν πέρα από κάθε προσδοκία. Έτσι, δόθηκε στις ξένες φιλοξενούμενες ( όπως εξ άλλου και το 2006 στην αντίστοιχη Εαρινή Σύνοδο στην Αθήνα) η εικόνα της ευρύτατης στήριξης από τα μέλη και των συνεργασιών με άλλα σωματεία, που απολαμβάνει το ΕΣΕ. Από τις ενθουσιώδεις αναλυτικές ευχαριστήριες επιστολές που λάβαμε διαπιστώνουμε ότι επιβεβαιώσαμε στις εκπροσώπους των ευρωπαϊκών χωρών πως η Ελλάδα παραμένει αυτή που γνώριζαν και όχι αυτή που παρουσιάστηκε στα ΜΜΕ της Ευρώπης τα τελευταία χρόνια. Σε εμάς, τα μέλη και τους φίλους του ΕΣΕ, δόθηκε η σημαντική επιβεβαίωση ότι η οικονομική και κοινωνική κρίση δεν επηρέασε την συμπεριφορά μας ούτε τις αξίες μας και ότι διαθέτουμε πάντοτε ικανότητες δημιουργικής προσαρμογής.

Αξίζει να αναφέρουμε (αυτοεπαινούμενες και αλληλοκαθησυχαζόμενες!) ότι η ίδια εκδήλωση που είχε γίνει το 2006 με την ίδια επιτυχία, από τους ίδιους ανθρώπους, με τον ίδιο κόπο, είχε έναν προϋπολογισμό τετραπλάσιο του σημερινού! Συμπέρασμα: και με τα λίγα τα καταφέρνουμε.

Της Συνόδου, προηγήθηκε, ως είθισται, σεμινάριο με θέμα “Ευρωπαϊκές κοινωνίες σε κρίση. Η γυναικεία οπτική” στη φιλόξενη αίθουσα του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού. Μετά από τον χαιρετισμό της Προέδρου Έφης Καλλιγά και της Γ.Γ.Ι.Φ. Μαρίας Στρατηγάκη, αναπτύχθηκαν θέματα που απασχολούν σήμερα την Ελλάδα και τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες. Η Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Νομικός, παρουσίασε την κατάσταση, τους προβληματισμούς και τους κινδύνους από την σύγκρουση θρησκευτικών, πολιτισμικών παραδόσεων και συνηθειών με τα δικαιώματα του ανθρώπου, δικαιώματα που στην Ευρώπη χρειάζεται να υποστηριχθούν ως κατακτημένα και να γίνουν αποδεκτά από χώρες που εξακολουθούν να τα αμφισβητούν. Η Μαρία Παπαντωνίου-Φραγκούλη, Κοινωνιολόγος, παρουσίασε ευρήματα από έρευνα που διεξήγε σε Ελλάδα και Κύπρο βάσει συνεντεύξεις με άνδρες πελάτες γυναικών που ήταν θύματα σεξουαλικής εμπορίας. Η Καλλιόπη Σπινέλλη, Ομ. Καθηγήτρια εγκληματολογίας παρουσίασε στοιχεία για τις επιπτώσεις της κρίσης στην εγκληματικότητα. Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Δ.Σ.Γ. Doris Bingley και η αντιπρόεδρος, Ιταλίδα Anna Maria Castelfranchi-Galeani έκαναν σύντομες παρεμβάσεις. Θα προσπαθήσουμε να κυκλοφορήσουμε αποσπάσματα από τις εισηγήσεις και τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ακολουθώντας το Σωκρατικό «μουσικήν ποίει και εργάζου», το σεμινάριο έκλεισε με τραγούδια του Χατζηδάκη που εκτέλεσαν με πολύ κέφι, για χάρη των προσκαλεσμένων μας, οι εκλεκτές μουσικοί και φίλες του ΕΣΕ Ιφιγένεια Σπηλιωτοπούλου, Φλάουτο και Ιώ Κυριακίδη, Πιάνο.

Παραθέτουμε τη ΔΗΛΩΣΗ που έγινε από την Γενική Συνέλευση.Κυκλοφόρησε στα Σωματεία-Μέλη του ECICW-CECIF στα Αγγλικά και Γαλλικά με σύσταση να την αποστείλουν στις Κυβερνήσεις, σε Θεσμικά Όργανα και στα μέλη, στις χώρες τους.

 

ΔΗΛΩΣΗ
Από το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ΕΚΔΣΓ- ECICW), κατά την Συνάντησή του στην Αθήνα στις 18-20 Μαϊου, ασχολήθηκε με τρέχοντα προβλήματα που επηρεάζουν τις γυναίκες στην Ευρώπη. Θέματα που συζητήθηκαν από γυναίκες προερχόμενες από 17 χώρες-μέλη περιέλαβαν:

  • Την οικονομική ανεξαρτησία και κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών
  • Την ενεργό γήρανση και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών
  • Την διαφύλαξη κάθε πολιτισμικής ταυτότητας με παράλληλο σεβασμό των Ευρωπαϊκών παραδόσεων και νόμων

Το ΕΚΔΣΓ- ECICW συμφώνησε ότι η οικονομική συμβολή των γυναικών χρειάζεται για να ισχυροποιήσει την πλήρη ανάκαμψη από την οικονομική ύφεση που πλήττει τις ευρωπαϊκές χώρες.

Το ΕΚΔΣΓ- ECICW καλεί τις κυβερνήσεις και τα Ευρωπαϊκά Θεσμικά Όργανα να προβούν σε κάθε ενέργεια για να εξασφαλίσουν ότι η συμβολή και η πείρα των γυναικών, που έχουν ήδη υποστεί τις επιπτώσεις της ανεργίας και της μείωσης της κοινωνικής ασφάλειας στις περισσότερες χώρες, θα εμπλακούν ενεργά και σε όλα τα επίπεδα στην οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη στις χώρες τους.

Ντόρις Μπίνγκλεϊ
Πρόεδρος ΕΚΔΣΓ- ECICW

Το ΕΚΔΣΓ- ECICW είναι το περιφερικό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών. Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών είναι η αρχαιότερη διεθνής οργάνωση γυναικών που ιδρύθηκε το 1888, με μέλη ανά την υφήλιο.

 

 

FUNDAMENTAL RIGHTS AGENCY PLATFORM (FRA)

Στην 5η Ετήσια Συνάντηση των μελών της Εταιρείας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Βιέννη 18-20 Απριλίου 2012 ) πήραν μέρος περισσότερες από 200 οργανώσεις που ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα.* Τα θέματα που συζητήθηκαν κάλυψαν ευρύτατο φάσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου με κύριο θέμα τις πολλαπλές διακρίσεις (multiple discrimination) αλλά και: Διάφορες επί μέρους διακρίσεις, Ξενοφοβία και ρατσισμό, Πρόσβαση στη δικαιοσύνη, Άσυλο και μετανάστευση, Κοινωνική ασφάλεια.* Η ισότητα των φύλων ήταν διάσταση που ανέκυπτε σε όλες σχεδόν τις συζητήσεις για επί μέρους θέματα. * Το πνεύμα των συζητήσεων ήταν πολύ καλύτερο από ότι τα προηγούμενα χρόνια και οι συμμετέχοντες είχαν σαφή τάση σε δημιουργικό διάλογο κι όχι μόνο στην προβολή των αιτημάτων και απόψεών τους. Ωστόσο πολλές από τις συμμετέχουσες οργανώσεις έδειχναν να ενδιαφέρονται μόνο για τα δικαιώματα κάποιων μειονοτήτων αγνοώντας συστηματικά τα δικαιώματα άλλων ομάδων όπως επίσης και αυτά του γενικού πληθυσμού. Για παράδειγμα, σε ομάδα εργασίας με τίτλο «Βία/Εκφοβισμός στο σχολείο» και με γνωστό σε όλους ότι 1/5 μαθητές αναφέρει πως έχει υποστεί κάποια μορφή εκφοβισμού, οι συντονιστές της ομάδας περιόριζαν τη συζήτηση στην προστασία των δικαιωμάτων των μαθητών με ομοφυλοφιλία αρνούμενοι να ασχοληθούν με άλλες αιτίες για τις οποίες εκφοβίζονται τα παιδιά -εμφάνιση, δειλία, αναπηρία, εθνικότητα, προφορά, αδυναμία στα μαθήματα. * Για πρώτη φορά, απ΄ όσο γνωρίζω, προβλήθηκε ευθαρσώς και σε πολλές περιπτώσεις η θέση ότι οι μειονότητες (μετανάστες, λεσβίες, άνδρες ομοφυλόφιλοι, Ρομά, ανάπηροι κλπ) δικαιούνται σεβασμό των δικαιωμάτων τους αλλά και οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα της πλειονότητας. Πρακτικά της Συνάντησης μπορούν να βρεθούν στο http://fra.europa.eu/fraWebsite/frp2012/

 

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

Από το φθινόπωρο, το ΕΣΕ οργανώνει Ομάδες Δημιουργικής Ανάγνωσης για τα μέλη του και τους φίλους. Οι ομάδες αυτές γίνονται με πρωτοβουλία και συντονισμό της Πόλυς Μηλιώρη, γνωστής συγγραφέα και μέλους της εκτελεστικής επιτροπής του ΕΣΕ. Η Πόλυ Μηλιώρη προσφέρεται να βοηθήσει με την πείρα της και τα σωματεία-μέλη του ΕΣΕ που είναι εκτός Αθήνας να οργανώσουν ομάδες δημιουργικής ανάγνωσης. Όσα μέλη μας στην Αθήνα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν μπορούν να το δηλώσουν αφήνοντας μήνυμα στο τηλεφωνητή 210-32 27 609, τηλεφωνώντας στη Γεν Γραμματέα Ελένη Αδάμ τηλ 210-6716 600 ή στέλνοντας e-mail : evadam@otenet.gr Οι ημέρες και ώρες των συναντήσεων θα ορίζονται από κάθε ομάδα, όπως συμφωνήσουν τα μέλη της.