ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

-- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Δεκέμβρης 2010

Αγαπητές  φίλες,

Φτάσαμε στο τέλος μιας χρονιάς που μας επεφύλασσε πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις και αρκετές μεγάλες αλλαγές που συχνά άγγιξαν ακόμα και τον τρόπο ζωής μας.

Μέχρι τώρα κάναμε όλοι τις απαραίτητες προσαρμογές με μιαν υπομονή και ευταξία που σπάνια έχουμε επιδείξει ως λαός. Και ανθέξαμε. Δεν παύει όμως να μας απασχολεί το «τοπίο στην ομίχλη» της χρονιάς που έρχεται, με τους πολύ φιλόδοξους στόχους και αυστηρούς όρους που μας επιβλήθηκαν.

Το ΕΣΕ, όπως και τα περισσότερα Σωματεία και Ιδρύματα της χώρας, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες για τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Παρόλα αυτά, σταθμίζοντας τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν, η Εκτελεστική Επιτροπή, αποφάσισε, στην τελευταία συνεδρίασή της του 2010, να μην αυξήσει την ετήσια συνδρομή των μελών του, που παραμένει στα 30 Ευρώ και για το 2011.

Για να περάσουμε σε θετικότερες σκέψεις θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ευκαιρία που μας δόθηκε να παρουσιάσουμε τις θέσεις του ΕΣΕ για την συμβολή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων στην Ισότητα των Φύλων στην Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, με θέμα «Κοινωνία των Πολιτών και Ισότητα των Φύλων» που έγινε με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία, στις 17/12 στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Θερμή ήταν επίσης η ανταπόκριση που είχε η απόφασή μας για την αποστολή ενός αντιτύπου της έκδοσής μας «100 Χρόνια Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων» σε 150 περίπου Δημόσιες και Δημοτικές βιβλιοθήκες σε όλη τη χώρα. Έχουμε λάβει πλήθος ευχαριστήριων επιστολών.

Για τον καινούργιο χρόνο, πιστεύουμε ότι με υπομονή και αποφασιστικότητα θα ξεπεράσουμε και πάλι τους σκοπέλους και τις δυσκολίες. Κι όπως πάντα, σε ανάλογες συνθήκες, εμείς οι γυναίκες θα καταφέρουμε να κάνουμε τη διαφορά και να συμβάλουμε ουσιαστικά στις εξελίξεις, για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Έχετε τις ευχές όλων μας, για προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Και σας περιμένουμε στις 24 Ιανουαρίου, το μεσημέρι, στην κοπή της Πίτας μας.

Καλές γιορτές!

Η Πρόεδρος


Έφη Καλλιγά

 

ΨΗΦΙΣΜΑ
που υπέγραψε το ΕΣΕ μαζί με άλλες 19 ΜΚΟ
Ενδυναμώνουμε τα κοινωνικά δικαιώματα, για να βγούμε από την οικονομική κρίση

  1. Ενόψει των πρόσφατων κοινωνικο-οικονομικών εξελίξεων, υπενθυμίζουμε ότι
   • Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα – αρχικά μια Οικονομική Κοινότητα – εξελίχθηκε σε Κοινότητα θεμελιωδών αξιών και δικαιωμάτων.
   • Τα θεμελιώδη δικαιώματα αποτελούν θεμελιώδη λίθο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, κατά τις Συνθήκες της
   • Ετσι, η αποτελεσματική κατοχύρωσή τους είναι υποχρέωση της ΄Ενωσης και των κρατών μέλων. 1

ΔΕΚ 3.9.2008, Kadi C-402/05 P, C-415/05 P, Συλλ. I-6351, 22.10.2002, Roquette Freres, C-94/00, Συλλ. I-9001.

   • Τα κοινωνικά δικαιώματα είναι θεμελιώδη δικαιώματα όπως και όλα τα άλλα.
   • Ο κοινωνικός χαρακτήρας – το ανθρώπινο πρόσωπο – της ΄Ενωσης τονίζεται διαρκώς από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενισχύεται με τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ένωσης.
   • Πράγματι, το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η Κοινότητα «δεν περιορίζεται σε μια οικονομική ένωση, αλλά πρέπει ταυτόχρονα να εξασφαλίζει, με κοινή δράση, την κοινωνική πρόοδο και να επιδιώκει τη διαρκή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των ευρωπαϊκών λαών». Έτσι, «ο οικονομικός στόχος» μιας διάταξης «έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με τον κοινωνικό στόχο της, που συνιστά έκφραση θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος».2
   • Η υπεροχή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των κοινωνικών στόχων της ΄Ενωσης επαναλαμβάνεται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Eιδικότερα:
    • Τα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ των οποίων η ισότητα των φύλων, αποτελούν θεμελιώδεις αξίες της ΄Ενωσης (άρθρο 2 Συνθήκης ΕΕ).
    • Πρώτος στόχος της ΄Ενωσης είναι η προώθηση των αξιών της και της ευημερίας των λαών της (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ).
    • Η καταπολέμηση των διακρίσεων και η προώθηση της ισότητας των φύλων είναι οριζόντιοι στόχοι της ΄Ενωσης (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ, άρθρα 7-8 Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ).
    • Οι κοινωνικοί στόχοι της ΄Ενωσης, που περιλαμβάνουν την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική ένταξη, την κοινωνική προστασία και την κοινωνική πρόοδο, συνδέονται με τους οικονομικούς στόχους της και είναι καθοριστικοί για την αποτελεσματικότητα των οικονομικών στόχων. Η οικονομική συνοχή στηρίζεται στην κοινωνική συνοχή (άρθρο 3§3 Συνθήκης ΕΕ)
  1. Εχουμε πλήρη συνείδηση της σοβαρότητας της οικονομικής κρίσης. Εντούτοις, για να είναι αποτελεσματική, κάθε πολιτική που επιδιώκει την έξοδο από την κρίση αυτή, πρέπει κατ’ ανάγκη να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται υπό το φως των προαναφερόμενων θεμελιωδών αξιών, δικαιωμάτων και στόχων. Διαφορετικά, η ουσιώδης μείωση των αμοιβών και συντάξεων, η ανεργία, η επέκταση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και οι κοινωνικές εντάσεις που θα τις ακολουθήσουν κινδυνεύουν να ανακόψουν ακόμη περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη και να οδηγήσουν ταχύτερα σε ύφεση και εξαθλίωση σε ολόκληρη την ΄Ενωση.

   Κι αυτά, στο μέσο του Ευρωπαϊκού ΄Ετους για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, που θίγουν ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα παιδιά, κατά την Επιτροπή.

   Τα παραπάνω αφορούν ιδιαίτερα την «ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης» μέσα στην ΄Ενωση και την επέκταση της «οικονομικής παρακολούθησης» των κρατών μελών, που προγραμματίζονται.3

 

 1. Στο πλαίσιο αυτό:
  • Υποστηρίζουμε το επείγον αίτημα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) για τη σύγκληση έκτακτης Κοινωνικής Διάσκεψης Κορυφής και ζητούμε:
   • τα μέλη της Επιτροπής που είναι αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα ευκαιριών, καθώς και για τα θεμελιώδη δικαιώματα να μετάσχουν σ’αυτή τη Διάσκεψη και σε όλες τις σχετικές με την οικονομική διακυβέρνηση εργασίες
   • κάθε μέτρο οικονομικής διακυβέρνησης να περιέχει και κοινωνικές ρήτρες υποχρεωτικές για τα κράτη μέλη, των οποίων την εφαρμογή θα στηρίζει η ΄Ενωση.

Ας μη ξεχνάμε ότι κάθε πολιτική της ΄Ενωσης αφορά ανθρώπους και ότι η ΄Ενωση διακηρύσσει ότι «τοποθετεί τον άνθρωπο στην καρδιά της δράσης της».4

Ας μη στερήσουμε τους νέους και τις νέες μας από το μέλον τους.

 

1. ΔΕΚ 3.9.2008, Kadi C-402/05 P, C-415/05 P, Συλλ. I-6351, 22.10.2002, Roquette Freres, C-94/00, Συλλ. I-9001.
2. ΔΕΚ 10.2.2000, Schroder, C-50/96, Συλλ. I-774, Sievers, C-270-271/97, Συλλ. I-933.
3. Βλ. Ανακοίνωση Επιτροπής. Bρυξέλλες 12.5.2010 COM(2010) 250 τελικό.
4. Προοίμιο του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ο οποίος έχει την ίδια νομική ισχύ με τις Συνθήκες.

 

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΒΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Επιμέλεια: Α. Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2010, 30 €

Η έκδοση αποτελεί μια μερική αποτύπωση του πλούσιου και γόνιμου διαλόγου που αναπτύχθηκε στις συναντήσεις της Ειδικής Επιτροπής Μελέτης Ομαδικής Ενδοσχολικής Βίας (ΕΕΜΟΕΒ) η οποία συστάθηκε από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Πραγματοποιήθηκε με χορηγία του Ιδρύματος Μαραγκοπούλου. Περιέχει προβληματισμούς, εμπειρίες, ερευνητικά στοιχεία, καλές πρακτικές και προτάσεις για το χειρισμό του φαινομένου της βίας στο σχολείο. Ενδιαφέρει τόσο τους ειδικούς, εκπαιδευτικούς, ψυχολόγους, εγκληματολόγους, όσο και τους γονείς και όσους ασχολούνται με την φροντίδα των παιδιών.

********

 

ΓΟΝΙΟΣ ΔΕ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ, ΓΙΝΕΣΑΙ. Σκέψεις και απλές οδηγίες για την σπουδαία τέχνη του γονιού
Από την Ελένη Βαλάσση-Αδάμ
Εκδοση ΕΛΙΖΑ _Εταιρεία Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού
Χορηγία Ιδρύματος Νιάρχου. Διανέμεται δωρεάν

Με ην σκέψη ότι το μεγάλωμα του παιδιού είναι μια τέχνη που καλλιεργείται και ότι δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς αλλά όλοι αξίζει να προσπαθήσουμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι, η παιδίατρος Ελένη Βαλάσση-Αδάμ περιγράφει σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι, κάποιες συνηθισμένες καταστάσεις έντασης, και προτείνει κάποιους χειρισμούς που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικοί. Στόχος είναι να βοηθηθούν γονείς αλλά και άλλοι εμπλεκόμενοι στην ανατροφή των παιδιών, παππούδες, γιαγιάδες, θείοι, νονοί, φίλοι να αποφεύγουν βίαιες και αναποτελεσματικές συμπεριφορές και να ανατρέφουν τα παιδιά σε περιβάλλον ηρεμίας, αλληλοσεβασμού και υπευθυνότητας. Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο η λέξη κακοποίηση -σωματική, λεκτική, ψυχολογική- αλλά κάθε σελίδα αποβλέπει στην πρόληψή της.

********

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Τα 90 χρόνια του και η Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου
Επιμέλεια :Κούλα Κασιμάτη-Λιλή Κουράκου
Αθήνα, Νοέμβριος 2010 Εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ

Ο επετειακός τόμος, 432 σελίδων, αποτελεί απότιση σεβασμού, τιμής και αγάπης στην Αλίκη Γιωτοπούλου -Μαραγκοπούλου «που με λόγο και έργο, με σκέψη και δράση προώθησε την ισότητα των φύλων όσο λίγες γυναίκες σ ΄αυτό τον τόπο».Στο Α΄ Μέρος του Τόμου παρουσιάζονται έγκυρες θέσεις της τιμώμενης πάνω σε καίρια σύγχρονα προβλήματα της ισότητας των φύλων. Το Β΄Μέρος περιλαμβάνει κείμενα που γράφτηκαν από ή προς τιμήν των γυναικών που τιμήθηκαν την περίοδο 1997-2010 με το βραβείο Γυναικείας Κοινωνικής Προσφοράς «Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου». Όπως αναφέρουν οι επιμελήτριες της έκδοσης στον πρόλογο, το βιβλίο αυτό μας δίνει την εικόνα ενός κόσμου γυναικών προσφοράς και αγάπης.

 

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Με το χαρακτηρισμό του επείγοντος το ΕΣΕ έστειλε στους εκπροσώπους της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης την επιστολή που παραθέτουμε (Σημ. Όπως μάθαμε με ικανοποίηση σχετικό ψήφισμα υπεγράφη τελικά από 60 βουλευτές, μεταξύ των οποίων Έλληνες και Κύπριοι).

Κύριε βουλευτή,

Μόλις μας έγινε γνωστό ένα θέμα το οποίο έχει αναστατώσει όλες τις μεγάλες Ευρωπαϊκές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Η Σύνοδος των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η συνέλευση της κοινωνίας των πολιτών που ιδρύθηκε το 1976 με συμμετοχή των ή από τις οργανώσεις που είχαν τότε συμβουλευτική ιδιότητα, η οποία αναβαθμίστηκε σε συμμετοχική από το 2005. Αναγνωρίζεται από τα κράτη- μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και ήδη, μαζί με την Επιτροπή των Υπουργών, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και το Συνέδριο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών αποτελεί την Θεσμική «Τετραλογία» του Οργανισμού, συμβάλλοντας έτσι στην οικοδόμηση μιας ανθεκτικής δημοκρατίας, μέσα στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Σήμερα σας ενημερώνουμε για την σχεδιαζόμενη εξαφάνιση του 50% του κονδυλίου για την λειτουργία του σημαντικού αυτού Οργάνου, στο πλαίσιο της επιχειρούμενης αναδιάρθρωσης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Υποστηρίζουμε και εμείς την ανάγκη δομικών αλλαγών του Συμβουλίου της Ευρώπης όχι όμως σε βάρος της κοινωνίας των πολιτών. Θα ήταν αδιανόητο να θυσιαστεί αυτή η πρωτοποριακή συνέλευση, τα μέλη της οποίας προσφέρουν εθελοντικά τις γνώσεις και την εμπειρία τους, προσερχόμενα στο Στρασβούργο, ιδίαις δαπάνες. Υπολογίζουμε στην υποστήριξή σας κατά την συνεδρίαση της Πέμπτης 23 Σεπτεμβρίου για τον προϋπολογισμό, ώστε να αποφευχθεί μια τέτοια απαράδεκτη εξέλιξη.

Η Πρόεδρος
Έφη Καλλιγά

Η Γενική Γραμματέας
Ιωάννα Δούκα

 

 

Γενική Συνέλευση ECICW, Κωνσταντινούπολη, Πρίγκηπος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010

Το ΕΣΕ αντιπροσώπευσε η Φωτεινή Στεργιοπούλου. Παρούσες ήταν επίσης η Ελένη Αργυριάδου, η Ιωάννα Δούκα καθώς και η Ελένη Αδάμ, ως αντιπρόεδρος του ECICW. Μετείχαν 12 χώρες, και 3 ακόμα με εξουσιοδοτήσεις. Επίσης παρέστησαν παρατηρήτριες από την Σλοβενία, την Ρουμανία και την Βόρεια Κύπρο.

Παρά τη θερμή φιλοξενία του Δ.Σ. του Τουρκικού Συμβουλίου, αντιμετωπίσαμε οργανωτικές αδυναμίες ενώ και η επιλογή του θέματος του Σεμιναρίου «Διατροφή» ήταν μάλλον ατυχής δεδομένου ότι πριν μόλις 5 μήνες, η Εαρινή Συνάντηση στην Πάρμα είχε το ίδιο θέμα. Ωστόσο, η Γ.Σ. ήταν επιτυχημένη. Υπήρξε χρόνος για να συζητηθούν οι δραστηριότητες και τα προβλήματα των Συμβουλίων-μελών και χαράχτηκαν κάποιες κοινές δράσεις όπως η στήριξη του τμήματος ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης, η προσπάθεια παρουσίας του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. σε όποιον οργανισμό ασχολείται με Δικαιώματα του Ανθρώπου και Ισότητα των Φύλων (FRA, EUROMED, AFEM, κλπ).

Ανακοινώθηκε ότι το ECICW για πρώτη φορά δεν εξελέγη στο Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών. Εκφράστηκαν πάλι σοβαρά παράπονα για την έλλειψη επικοινωνίας των εθνικών επιτροπών του ΕΛΓ με τα κατά τόπους γυναικεία Σωματεία.

Τα οικονομικά προβλήματα του ΔΣΓ έχουν κάπως διευθετηθεί: Το γραφείο της γραμματείας στο Παρίσι μεταφέρθηκε σε άλλο ιδιόκτητο μικρότερο διαμέρισμα του ίδιου κτηρίου, τα αρχεία μεταφέρθηκαν στις Βρυξέλλες στο κτήριο ΑΜΑΖΟΝ και έτσι το διαμέρισμα των παλαιών γραφείων ενοικιάστηκε σε πολύ καλή τιμή ώστε καλύπτονται τα έξοδα λειτουργίας της γραμματείας.

Η Εαρινή Γενική Συνέλευση του ECICW θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα στη Βαρκελώνη.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων σας προσκαλεί την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, ώρα 1:00-5:00 μ.μ. στο Ξενοδοχείο “ΗΛΕΚΤΡΑ”, Ναυάρχου Νικοδήμου 18-20, για την κοπή της πίτας.

Όπως κάθε χρόνο, έχουν κληθεί οι Ελληνίδες που βράβευσε εφέτος η Ακαδημία Αθηνών.

Σας περιμένουμε, με την παρέα σας να περάσουμε μαζί λίγες ευχάριστες ώρες.