ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Δεκέμβριος 2005

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Δεκέμβριος 2005

Αγαπητές  φίλες,

Σε λίγες ημέρες κλείνει το 2005 και όλες περιμένουμε  το νέο έτος με την ελπίδα να είναι καλύτερο και ειρηνικό.

Το 2005 ξεκίνησε με προσδοκίες για την  Ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση μέσω του Ευρωπαϊκού  Συντάγματος. Η χώρα μας κι εμείς, όπως καλά γνωρίζετε από προηγούμενη επικοινωνία μας, προσπαθήσαμε  να στηρίξομε τη νέα αυτή Ευρωπαϊκή διάσταση γιατί πιστεύουμε  ότι μια καλλίτερη συνοχή  των Ευρωπαϊκών Κρατών  θα βοηθήσει  τους λαούς της Ευρώπης  και ιδιαίτερα τους λαούς των μικρών χωρών. Δεν προωθήθηκε αυτή η ιδέα, αντίθετα, δημιούργησε  ερωτηματικά μήπως δεν κάλυπτε τις προσδοκίες  των Ευρωπαίων πολιτών. Ωστόσο πιστεύουμε ότι η κινητοποίησή μας δεν πήγε χαμένη γιατί άφησε  θετικές εμπειρίες και επηρέασε θετικά τις αντιλήψεις μας. Ας ευχηθούμε μέσα στο 2006 ο δρόμος προς την πραγματικά ενωμένη Ευρώπη  να ξεπεράσει  τα εμπόδια και να οδηγήσει στην πραγματοποίηση του ονείρου.

Το ΕΣΕ για το έτος 2006 συγκεντρώνει το ενδιαφέρον του  στο παιδί του οποίου η ζωή, η ελπίδα και η πρόοδος   εξαρτάται από εμάς τους μεγάλους. Πιστεύουμε  ότι κάθε παιδί  «είναι δικό μας παιδί» και ακόμη ότι πρέπει να κάνουμε  πολλά για « το παιδί του σήμερα» χωρίς να απομακρυνόμαστε από το στόχο « το παιδί του αύριο»
Ας επικεντρώσουμε, λοιπόν,  το ενδιαφέρον μας στα  παιδιά, ας καλλιεργήσουμε  το πνεύμα αγάπης, αλληλεγγύης για όλα τα παιδιά  και ιδιαίτερα  για τα στερημένα, τα παιδιά της ανάγκης, της κακομεταχείρησης, της εκμετάλλευσης  που ζουν  στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, την κοινωνία της πληροφόρησης. Μην ξεχνάμε ότι  κίνδυνοι  για τα παιδιά δεν υπάρχουν μόνο στις υπό ανάπτυξη φτωχές χώρες. Υπάρχουν και στη δική μας χώρα, στα παιδιά της διπλανής μας πόρτας.
Ας θυμόμαστε ότι τα παιδιά δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους  και πρέπει να τα προστατεύσουμε  εμείς οι ενήλικοι, ιδιαίτερα οι γυναίκες.

Θερμές ευχές για χαρούμενα Χριστούγεννα.
Ευλογημένος και ειρηνικός ο νέος χρόνος 2006

Η πρόεδρος
Βάσω Σταυριανοπούλου -Γκανάτσου

 

 

Σχέδιο Νόμου για την Ενδοοικογενειακή Βία

Η 25η Νοεμβρίου κάθε χρόνο είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Αυτή την ημέρα φέτος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης κ. Α.  Παπαληγούρας επέλεξε να παραδώσει, προς συζήτηση και διαβούλευση , ένα σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας, βασισμένο  στις αρχές της ελευθερίας, αυτοδιάθεσης και αξιοπρέπειας του ατόμου ώστε να ενισχυθεί  η αρμονική συμβίωση  των μελών της οικογένειας. Με το σχέδιο αυτό Νόμου, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που το συνοδεύει, δεν επιδιώκει η Πολιτεία να παρέμβει   στην  ιδιωτική  ζωή των μελών της οικογένειας ούτε να θίξει ήθη, αξίες, αρχές όπως αυτές διαμορφώθηκαν  στην ελληνική κοινωνία. Σημαντικό  είναι  ότι με αυτό το σχέδιο νόμου θεσπίζεται η αυτεπάγγελτη δίωξη  των σχετικών με την ενδοοικογενειακή βία  εγκλημάτων  και ακόμη διαμορφώνεται ένα ενιαίο νομοθέτημα για τα θέματα  της ενδοοικογενειακής βίας, πολλές πράξεις της οποίας  ως αξιόποινες, προβλέπονται από τους  Κώδικες Ποινικού  Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας. Με πρωτοποριακό τρόπο αντιμετωπίζονται  οι ανήλικοι ως θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Επισημαίνονται οι επιπτώσεις  της βίας   στην ψυχοκοινωνική  ανάπτυξη  των  ανηλίκων  με συνέπεια αναπαραγωγής  του φαινομένου  στην ενήλικη ζωή. Δεν παραγράφονται τα αδικήματα κατά ανηλίκων  η προθεσμία έγκλισης  των οποίων αρχίζει  από το χρόνο της ενηλικιώσεως  του ανηλίκου.
Επίσης αξιόλογο είναι  ότι προβλέπεται  η προστασία  σε άτομα της οικογένειας  που είναι ανίκανα  να αντισταθούν  σε εγκλήματα ενδοοικογενειακής  βίας.  Ως έννοια  της οικογενειακής βίας  προσδιορίζεται  η τέλεση αξιόποινων πράξεων (σωματική, ψυχολογική βία, προσωπική ελευθερία, βιασμός κατά συζύγου, προσβολή της αξιοπρέπειας κλπ) σε βάρος  της οικογένειας και σε βαθμό πλημελήμματος.
Επίσης  με αυτό το σχέδιο Νόμου προβλέπεται   πρωτοποριακά  στο ποινικό σύστημα της χώρας μας ο  θεσμός της «ποινικής διαμεσολάβησης»   ενός θεσμού  που θα  καθιστά πιο φιλικό το σύστημα  της ποινικής δικαιοσύνης  για τα θύματα  της ενδοοικογενειακής βίας.  Ως προστατευόμενα  μέλη της οικογένειας  από ενδοοικογενειακή βία είναι  τα μέλη ανιόντες και κατιόντες  πρώτου βαθμού  εφόσον συνοικούν. Επίσης πρόσωπα συνδεόμενα  με την ιδιότητα του επιτρόπου, δικαστικού  συμπαραστάτη, αναδόχου γονέα, καθώς και συγγενείς     εξ΄ αίματος  ή εξ αγχιστείας  μέχρι τετάρτου βαθμού    ( δηλαδή βαθμού μέχρι που φθάνει η κληρονομική διαδοχή) έστω και αν  δεν συνοικούν.
Οι πράξεις  ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα  με το νομοσχέδιο, ως αξιόποινες έχουν  συνέπειες  στο χώρο του αστικού και ποινικού δικαίου. Η άσκηση ενδοοικογενειακής  βίας για τους συζύγους εξομοιώνεται με το αδίκημα  της μοιχείας, διγαμίας, επιβουλής ζωής  και αποτελούν  θεμελιακό  λόγο  διαζυγίου.
Μια  δέσμη μέτρων προβλέπεται  για πληρέστερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη   προστασία του θύματος. Επίσης, επισημαίνεται  ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην αποκάλυψη  και αντιμετώπιση  οικογενειακής βίας  κατά μαθητή.
Το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας  έχει από πολλά χρόνια πριν  απασχολήσει  τις γυναικείες οργανώσεις   και τη Γενική  Γραμματεία Ισότητας. Στο πλαίσιο του ενδιαφέροντος  αυτού η Γενική Γραμματέας   Ισότητας   Ε. Τσουμάνη  είχε  συστήσει μια ειδική επιτροπή εκπροσώπων  αρμοδίων φορέων, επιστημόνων, γυναικείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, το πόρισμα της οποίας μέσω του Υπουργού  Εσωτερικών  και Δημόσιας Διοίκησης  και Αποκέντρωσης                     κ. Π. Παυλόπουλου απεστάλη στον Υπουργό  Δικαιοσύνης. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης  είχε, επίσης, συστήσει μια άλλη ειδική επιτροπή νομικών,  δικαστικών και ειδικών επιστημόνων  η οποία επεξεργάστηκε  το νομοσχέδιο  το οποίο  παρεδόθη προς διαβούλευση   και στο οποίο  περιλαμβάνονται πολλές θέσεις από το πόρισμα  της επιτροπής  της Γραμματείας Ισότητας και της έκθεσης του  Συνήγορου του Πολίτη.
Κατόπιν  της πρόσκλησης του Υπουργού  Δικαιοσύνης  για διαβούλευση, η Γεν. Γραμματέας Ισότητας  κάλεσε τις γυναικείες οργανώσεις  στις οποίες διέθεσε το απαραίτητο υλικό  (Νομοσχέδιο και  εισηγητική έκθεση, πόρισμα της επιτροπής Γραμματείας Ισότητας, εισήγηση Υπουργού Δικαιοσύνης  κατά την παρουσίαση του Σχεδίου  Νόμου σε συνέντευξη   Τύπου) και ζήτησε  μέχρι  τέλους του έτους να υποβληθούν από τα σωματεία απόψεις-προτάσεις  επί του περιεχομένου  του Νομοσχεδίου.

Το ΕΣΕ κάλεσε στα γραφεία του   μέλη Σωματεία και άτομα για να ανταλλάξουν απόψεις  και να διαμορφώσουν  τις θέσεις του ΕΣΕ   επί του Νομοσχεδίου.

 

 

Φθινοπωρινή Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κέντρου
του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ( ECICW) – Freiburg 19-22 Οκτωβρίου 2005

Η Ελένη Αδάμ  που εκπροσώπησε το ΕΣΕ στη  Φθινοπωρινή Σύνοδο του ECICW   στο Φράιμπουργκ  ενημερώνει (πέραν των διαδικαστικών της Συνόδου) ότι :
Το  σεμινάριο  που προηγείται συνήθως των συζητήσεων της Ημερήσιας Διάταξης της Συνόδου  είχε ως θέμα  τη διακίνηση γυναικών (Trafficking on women , a new form of slavery-The unscrupulous business with hope)
Το θέμα απασχολεί πολύ τις Γερμανίδες  αλλά  και τις Αγγλίδες, Ρουμάνες, Ουγγαρέζες, Ιταλίδες, Ελβετίδες. Θεωρούν  ότι πέραν της  αλλαγής  και εφαρμογής σχετικής νομοθεσίας, προέχει  η ενημέρωση του κοινού και κυρίως των ανδρών. Ειδικά στη Γερμανία,  εν όψει της διεξαγωγής του  παγκόσμιου κυπέλλου ποδοσφαίρου,  το  Εθνικό Συμβούλιο Γερμανίας  ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης και  έχει διάφορες  προτάσεις (πανώ στα γήπεδα,  σλόγκαν «Άνδρες   εναντίον  της διακίνησης προσώπων και της  αναγκαστικής  πορνείας» , κείμενα  τυπωμένα πάνω σε  ποτήρια μιας χρήσεως και άλλα).
Διαμορφώθηκε,   σχετικά με τη διακίνηση προσώπων, ψήφισμα  που καλούνται τα εθνικά συμβούλια να προωθήσουν  στις Κυβερνήσεις τους και σε όποιον άλλο φορέα  μπορεί να πάρει αποφάσεις. Προτάθηκε μάλιστα, σε εύλογο διάστημα μετά την αποστολή του ψηφίσματος, να  ερωτηθούν οι παραλήπτες με  επιστολή υπενθύμισης  για τις ενέργειές τους. Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Οι χώρες μέλη του Ευρωπαϊκού  Κέντρου            του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών, μια παν-Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα    εργαζόμενη  εντός των πλαισίων  του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  και του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, εξέτασε  και διερεύνησε  τα θέματα  γύρω  από  το διογκούμενο εμπόριο  της  παράνομης  διακίνησης  γυναικών (trafficking) σε ένα διεθνές σεμινάριο στο Φράιμπουργκ, Γερμανία, που οργανώθηκε από το  Γερμανικό σωματείο γυναικών Frauen ring στις 20 Οκτωβρίου 2005. Το Σεμινάριο εξέφρασε  ανησυχία   ότι παραμένουν πολλά να γίνουν για να  καμφθεί αυτό το εμπόριο, και ότι μερικές  ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν έχουν ακόμη  υπογράψει ή επικυρώσει την  σύμβαση του Συμβουλίου της  Ευρώπης  για τη δράση  εναντίον της  διακίνησης (trafficking)  προσώπων,  της 16,5,2005,Νο 197.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο  του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών παροτρύνει  το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  και τις  Εθνικές  Κυβερνήσεις  των Συμβουλίων -μελών του, να προβούν    αμέσως σε   δράσεις  για να ολοκληρωθεί η  επικύρωση αυτής της Σύμβασης  στην Ευρώπη, και να υιοθετήσουν  μέτρα απαραίτητα για  να  λήξει  αυτό το επαίσχυντο εμπόριο ανθρώπων.

 

 

Εαρινή Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ( ECICW )

Από 11-14 Μαϊου 2006 το ΕΣΕ θα φιλοξενήσει την  Εαρινή Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ( European Centre of the International Council of Women).
Της Συνόδου θα προηγηθεί (11 Μαίου 2006) Ημερίδα /Σεμινάριο  ανοικτό  για  τα μέλη Σωματεία και άτομα του ΕΣΕ,  για ενδιαφερόμενους για το θέμα   φίλους  και  προσκεκλημένους.
Ως θέμα της ημερίδας επιλέξαμε: « ΒΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ»
Ως ομιλητές  θα συμμετέχουν  διακεκριμένοι επαγγελματίες που ασχολούνται με τις διάφορες διαστάσεις του θέματος στον  ελληνικό και στο διεθνή χώρο. Θα παρουσιαστούν επίσης επιτυχημένα προγράμματα  και  καλές πρακτικές.
Προσκαλούμε όλα τα  μέλη του ΕΣΕ (Σωματεία και  άτομα) να  παρακολουθήσουν την ημερίδα και να συμμετέχουν ενεργά .  Πολλά σωματεία επί σειρά ετών  ασχολούνται    με παιδιά και είναι  βέβαιο  ότι θα έχουν  ενδιαφέρουσες και χρήσιμες εμπειρίες να καταθέσουν.  και πολλά να αποκομίσουν από τις  εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων. Ακόμη και όσοι δεν έχουν άμεση ενασχόληση με παιδιά, θα προβληματιστούν ως πολίτες  για  τα προβλήματα που δημιουργούνται  από τις νέες τεχνολογικές και κοινωνικές   εξελίξεις όπως  οι νέες μορφές οικογένειας, τα ασυνόδευτα παιδιά, η ανατροφή των παιδιών  σε  νέα πατρίδα ή σε μια  κοινωνία μεταλλασόμενη πολιτισμικά. Επίσης θα ενημερωθούν για τις συνέπειες της  ανεξέλεγκτης  διάστασης  του Internet  και της  επίδρασής  της στη ζωή των παιδιών μας.

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων σας προσκαλεί στις 26 Ιανουαρίου 2006, ημέρα Πέμπτη και ώρα 5:3-9:00 μ. μ. στο Ξενοδοχείο ΕΣΠΕΡΙΑ, Σταδίου 22, για την κοπή της πίτας. Θα υπάρχει ζωντανή μουσική από τον γνωστό καλλιτέχνη κ . Ι. Θεοδωρόπουλο. Όπως κάθε χρόνο έχουν κληθεί οι Ελληνίδες που βράβευσε φέτος η Ακαδημία Αθηνών. Σας περιμένουμε με την παρέα σας να πιούμε ένα ποτήρι κρασί και να περάσουμε ευχάριστες ώρες.

 

 

Εν τη ενώσει η ισχύς

Το  ΕΣΕ που είναι μια Ομοσπονδία Σωματείων με στόχο την προσφορά προς τον άνθρωπο (γυναίκες, παιδιά, άτομα σε ανάγκη) διαθέτει μια σημαντική εμπειρία εθελοντικής εργασίας και έχει ένα δυναμικό παρόν στην κοινωνία των πολιτών. Θα πρέπει αυτή τη δύναμη να την αξιοποιήσουμε γιατί, «εν τη ενώσει η ισχύς», θα γίνει πιο αποτελεσματική.
Είναι λοιπόν καλό για όλους να υπάρχει ενημερωμένο αρχείο  του Μητρώου των Σωματείων  Μελών του  Εθνικού Συμβουλίου των Ελληνίδων(ΕΣΕ) γι αυτό παρακαλούμε τα Σωματεία  να  μας αποστείλουν  μέχρι τέλους Φεβρουαρίου 2006:
α)  ισχύον καταστατικό ,
β)  ακριβή τίτλο του σωματείου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά,
γ)  διεύθυνση, FAX, e-mail
δ) αριθμό μελών.
Επίσης παρακαλούμε να μας στείλετε  συνοπτική έκθεση  δραστηριοτήτων σας του έτους 2005.
Γνωρίζομε ότι  οι δραστηριότητες  κάθε σωματείου  άλλες χρονιές  είναι  ικανοποιητικές  για τα Διοικητικά Συμβούλια   και άλλες  όχι. Γνωρίζομε επίσης  ότι σωματεία  με σταθερό έργο (νηπιακοί σταθμοί, βρεφοκομεία) καμιά φορά νιώθουν αμήχανα   γιατί δεν παρουσιάζουν κάποια  «καινούργια» «μοντέρνα»  δραστηριότητα. Για παράδειγμα , η Εκτελεστική  Επιτροπή   του ΕΣΕ  θεωρεί τη λειτουργία της ΚΟΝΙΣΤΡΑΣ  ως κάτι δεδομένο. Δεν συνειδητοποιούμε ότι η ΚΟΝΙΣΤΡΑ  είναι ένας χώρος πρασίνου, αναψυχής  και ελεύθερης άθλησης  που εξυπηρετεί μικρά  παιδιά και οικογένειες μιας πυκνοκατοικημένης περιοχής. Ξεχνάμε ότι για να εξασφαλιστεί η  καλή συντήρηση γηπέδων και οργάνων, την  ασφάλεια  των ανθρώπων που τη  χρησιμοποιούν, την υγιεινή και την καθαριότητα, την  αισθητική  του περιβάλλοντος, τη λειτουργία της  με  εφαρμογή αρχών  σεβασμού του χώρου  και των  συμπολιτών χρειάζεται  πολλή και πολυδιάστατη προσπάθεια. Ας μην   αισθανόμαστε, λοιπόν, απογοήτευση και ενοχές όταν  προσφέρουμε λιγότερα από όσα επιθυμούμε και  όταν  οι προσδοκίες μας δεν πραγματοποιούνται.