ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Απρίλιος 2007

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Απρίλιος 2007

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού και σχετική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, καλούνται τα Σωματεία- Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων σε Τακτική Γενική Συνέλευση  που θα γίνει  την  Τρίτη   22  Μαϊου  2007 στις 11:00 π.μ. στα γραφεία του Ε.Σ.Ε. , Βουλής 38  στην Αθήνα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της 89ης  Γενικής Συνέλευσης της  24ης /5/2006
 2. Απολογισμός των πεπραγμένων της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ε.Σ.Ε. για το 2006.
 3. Απολογισμός εσόδων και εξόδων 2006 και Ισολογισμός  της 31/12/2006.
 4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής .
 5. Απαλλαγή της  Εκτελεστικής Επιτροπής για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση  του 2006.
 6. Προϋπολογισμός  εσόδων και εξόδων 2007.
 7. Έγκριση Προϋπολογισμού  2007.
 8. Αύξηση συνδρομής
 9. Εορτασμός 100ετίας  του Ε.Σ.Ε
 10. Εκλογή  νέας   Εξελεγκτικής Επιτροπής
 11. Εκλογή 4( τεσσάρων μελών) της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η  Γενική  Συνέλευση  θα επαναληφθεί την επόμενη Τρίτη 29 Μαϊου 2007, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Η Πρόεδρος    Έφη Καλλιγά

Η Γενική Γραμματέας Ελένη Βαλάσση-Αδάμ

Σημ: Παρακαλούνται  τα Σωματεία  να προτείνουν υποψήφιες  που επιθυμούν να  εργαστούν στην Εκτελεστική  Επιτροπή  του Ε.Σ.Ε.. Κενούνται 4 θέσεις μελών των οποίων έληξε η θητεία. Οι υποψηφιότητες  πρέπει να υποβληθούν εγγράφως μέχρι 12 Μαϊου μαζί με σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
Παρακαλούνται  τα Σωματεία που εδρεύουν εκτός Aττικής  ή στην Κύπρο, να ορίσουν και να  μας κοινοποιήσουν     εγκαίρως ταχυδρομικώς ή με    FAX  ( 210 32 27 609) τα πλήρη στοιχεία της εξουσιοδοτημένης εκπροσώπου τους στη Γενική Συνέλευση.
Σύμφωνα με το καταστατικό,  δικαίωμα ψήφου έχουν  μόνο οι  εκπρόσωποι των  σωματείων αλλά  η παρουσία  των  ατόμων-μελών  είναι πάντοτε  επιθυμητή.

 

 

Απρίλιος 2007

Αγαπητές  φίλες,

Σας στέλνουμε έγκαιρα και σύμφωνα με το Καταστατικό μας την Πρόσκληση για την Τακτική Γενική  Συνέλευση που θα γίνει στις 22 Μαϊου (και εναλλακτικά στις 29/5/07). Όπως είναι γνωστό, συμμετέχουν σε αυτή  με ψήφο οι πρόεδροι ή οι εντεταλμένες εκπρόσωποι των Σωματείων -Μελών της Ομοσπονδίας. Αλλά η Γ.Σ. είναι ανοικτή και σε όλα τα μέλη μας που θέλουν να ενημερωθούν πληρέστερα για τα πεπραγμένα μας.
Υπενθυμίζουμε ότι η απαρτία επιτυγχάνεται μέχρι τώρα στην πρώτη από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην πρόσκληση.Μαζί με την παράκληση για τη συμμετοχή σας στη Γ.Σ. θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι θα συζητηθεί  και το πρόγραμμα για τον εορτασμό της 100ετίας του Ε.Σ.Ε. (το 2008) στην τελική διαμόρφωση του οποίου ελπίζουμε  ότι θα συμβάλετε  με τις ιδέες και την πείρα σας.

Ανακοινώνουμε ευχαρίστως ότι στις 26 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε  η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής για την Ισότητα Γυναικών και Ανδρών. Το Ε.Σ.Ε.  εκπροσωπήθηκε από την αντιπρόεδρο κυρία Φωτεινή Στεργιοπούλου.

Σας γνωρίζουμε  ότι διοργανώνουμε τις εξής εκδηλώσεις:
– Στο τέλος του μήνα (30/4- 2/5) ανοιξιάτικη εκδρομή  στην Παναγία Σουμελά και την ευρύτερη περιοχή (Βέροια, Νάουσα, Βεργίνα, Δίον, Αμπελάκια). Σχετικές λεπτομέρειες   δίνονται σε  άλλο σημείο της εγκυκλίου.
– Την Τρίτη 29 Μαϊου,  μονοήμερη εκδρομή  στον Όσιο Πατάπιο, Λουτράκι.
– Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου προσκυνηματική  εκδρομή στην  Τήνο.

Σας στέλνουμε  για ενημέρωσή σας  το κείμενο ψηφίσματος  του Ευρωπαϊκού Κέντρου  του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  που αφορά τις  γυναίκες   σε θέσεις λήψης  αποφάσεων και το οποίο η Ε.Ε. του Ε.Σ.Ε. θα  προωθήσει στις αρμόδιες αρχές της χώρας μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Η Πρόεδρος


Έφη Καλλιγά

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ (Σεπτέμβριος 2006)

Οι χώρες  μέλη   του  Ευρωπαϊκού  Κέντρου  του Διεθνούς Συμβουλίου  Γυναικών  (ECICW-CECIF)  συναντήθηκαν στο Κίεβο, Ουκρανία  σε  Γενική  Συνέλευση  στις 5 Σεπτεμβρίου 2006 για να εξετάσουν  θέματα που αφορούν γυναίκες σε θέσεις  λήψης αποφάσεων στις χώρες τους.

Το Ευρωπαϊκό  Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  ((ECICW-CECIF)
1) Γνωρίζοντας  ότι η ισότητα  μεταξύ των φύλων   είναι κάτω από τα αποδεκτά επίπεδα στις χώρες-μέλη του στην πολιτική, στην  λήψη αποφάσεων  σε θέματα οικονομίας και στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας
2) Παροτρύνει  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή , το Συμβούλιο της Ευρώπης και τις  Κυβερνήσεις των Κρατών Μελών να  προβούν σε άμεσες ενέργειες:
α)  να  εισάγουν  πιο αποτελεσματικές  πολιτικές για να εξασφαλίσουν ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα  τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα,
β) να  προμηθέψουν   κεφάλαια  για νέες πρωτοβουλίες  που  θα εφαρμόσουν  φιλικά προς την οικογένεια μέτρα μέσα από ευπροσάρμοστα  σχήματα εργασίας,
γ) να   κάνουν  εφικτή   την   πρόσβαση σε   υπηρεσίες  φροντίδας για παιδιά, αναπήρους και ηλικωμένους,
δ) να  εξασφαλίσουν, επιβλέποντας  την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, μια ισορροπημένη  συμμετοχή   γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών( ECICW-CECIF)  είναι  μια παν-Ευρωπαϊκή οργάνωση-ομπρέλα    εργαζόμενη μέσα στα πλαίσια   του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών  και  με   Συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο  της Ευρώπης.  Τα  Εθνικά Συμβούλια  23 κρατών  που το συγκροτούν  αντιπροσωπεύουν συνολικά μέσω των 850  οργανώσεων- μελών τους  περίπου 10 εκατομμύρια  γυναίκες και είναι τα ακόλουθα:
Austria: Bund Osterreichischer Frauenvereine
Azerbaijan: Association for the Protection of Women Rights After D.Aliyeva
Belgium: Nederlandstalige Vrouwenraad
Denmark: Women’s Council in Denmark
Finland: National Council of Women of Finland
France: Conseil National des Femmes Francaises
FYROM: Union of Women’s Organizations of the Republic of Macedonia
Germany: Deutscher Frauenring
Great Britain: National Council of Women of Great Britain
Greece: Conseil National des Femmes Hellenes
Hungary: Hungarian Women’s Association
Israel: Council of Women’s Organisations in Israel
Italy: Consiglio Nazionale delle Donne Italiane
Lithuania: Lithuanian Women’s Society
Luxemburg: Federation Nationale des Femmes Luxembourgeoises
Malta: National Council of Women of Malta
Monaco: Union des Femmes Monegasques
Netherlands: Nederlandse Vrouwenraad
Russia: The Women Union of Russia
Spain: Consejo Nacional de Mujeres de Espana
Switzerland: Alliance F – Alliance de Societes Feminines Suisses
Turkey: National Council of Turkish Women
Ukraine: Ukrainian National Women’s Council

 

Εκδρομή Δευτέρα 30 Απριλίου – Τετάρτη 2 Μαϊου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
30 Απριλίου9:00 πμ ξεκίνημα με πούλμαν από Πλατεία Ρηγίλλης. Επίσκεψη στη Βεργίνα και στο Βυζαντινό Μουσείο της Βέροιας. Διανυκτέρευση στη Βέροια, Ξενοδοχείο “Βίλλα  Ελιά”
1 ΜαΐουΕπίσκεψη στη Μονή Παναγίας Σουμελά, γεύμα στη Νάουσα, επίσκεψη Λαογραφικού Μουσείου και στις Πηγές   Αγίου Νικολάου. Διανυκτέρευση στη Βέροια.
2 ΜαΐουΕπίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο του Δίου, γεύμα στα Αμπελάκια, επιστροφή στην Αθήνα γύρω στις 7:00μμ.
Κόστος μεταφοράς και 2 διανυκτερεύσεων:150 ευρώ δίκλινο, 170 ευρώ μονόκλινο.
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες :Σοφία Κορομηλά 210 7227786, Ρία  Αναγνωστοπούλου 210 3844474