ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Η Μουσική Δεν Είναι Γένους Θηλυκού;

Η διακεκριμένη πιανίστα, δασκάλα μουσικής και συγγραφέας κ. Έφη Αγραφιώτη μετά από μακροχρόνια μελέτη σχετικά με τη δράση της γυναίκας στο χώρο της μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι τους νεότερους χρόνους, με το βιβλίο της αυτό μας αποκαλύπτει πλήθος γυναικών οι οποίες συνέβαλαν στη δημιουργία και στην εκτέλεση μουσικής. Η πρωτότυπη και αξιόλογη αυτή εργασία προβάλει την ελάχιστα προβεβλημένη προσφορά, παρουσία και δημιουργία των γυναικών στο χώρο της μουσικής καταρρίπτοντας για μια ακόμη φορά τις διαχωριστικές γραμμές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου και χώρου των δύο φύ

Έφη Αγραφιώτη, Η Μουσική Δεν Είναι Γένους Θηλυκού;
Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων / Εκδόσεις Δρόμων, Αθήνα 2004