Η έκδοση του βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (ΕΣΕ), με αποκλειστική χορηγία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

“…Πάνω απ’ όλα όμως, ήταν γυναίκες διορατικές, και γενναίες γιατί η προσπάθεια που ξεκινούσε μέσα στο περιβάλλον εκείνης της εποχής, μέσα στη νοοτροπία εκείνης της εποχής, μέσα στις συνθήκες και της δικής τους ακόμα της τάξης, προϋπέθετε πολύ μεγάλη γενναιότητα. Η στιγμή που ιδρύθηκε στη χώρα μας το ΕΣΕ, το 1908, αυτή η προσπάθεια αναβάθμισης της γυναίκας της Ελλάδος δεν ήταν τυχαία. Η αμφισβήτηση των καθιερωμένων αντιλήψεων για την μέχρι τότε θέση των γυναικών είχε αισθητά ενταθεί και κερδίσει έδαφος σε πολλές χώρες παρά τις μεταξύ των χωρών διαφοροποιήσεις, πολιτικών, κοινωνικών κτλ. και ήδη μεγάλες οργανωμένες προσπάθειες είχαν αναδειχθεί και αναπτυχθεί για αρκετά χρόνια.

Απόσπασμα από την ομιλία της Προέδρου,
Ε. Καλλιγά στην Επετειακή Γενική Συνέλευση