ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Διοίκηση

Οργάνωση – Διοίκηση

Ανώτατο όργανο του ΕΣΕ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται τακτικά, βάσει του καταστατικού, μια φορά το χρόνο ή και περισσότερες (εάν έκτακτες ανάγκες το επιβάλουν). Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν εξουσιοδοτημένες εκπρόσωποι των τακτικών Οργανώσεων- μελών  με δικαίωμα ψήφου, και τα ενεργά και τα επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Ε.Σ.Ε. διοικείται από 16μελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ενεργά μέλη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί για μια ακόμη τετραετία. Μέλος που έχει συμπληρώσει δύο συνεχείς τετραετείς θητείες αποχωρεί υποχρεωτικά. Δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μετά πάροδο ενός έτους. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την ανανέωση των μελών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΕ 2023

Πρόεδρος:
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
Αντιπρόεδροι :

Ελένη Κουτσελίνη

Θεοδοσία Πενταρβάνη

Σούλα Αντωνίου

Γενική Γραμματέας:
Ειδική Γραμματέας:

Ευθυμία Πατσουράκου

Όλγα Βλουχάκη

Ταμίας: 
Γεωργία Κοβάνη
Μέλη:

Φανή Πεχλιβάνη

Νίνα Τζέλη

Μαρία Βασιλειάδου

Χαρά Κωνσταντινοπούλου

Ευαγγελία Δημουλά

Γρηγορία Πατεράκη-Κορδοπάτη

Γεωργία-Αιμιλία Βούλγαρη

Σταματούλα Τσικρικά

Μαίρη Πίνη

Αναπληρωματικά Μέλη:

Φερενίκη Παναγοπούλου–Κουτνατζή

Νεκταρία-Ελευθερία Φίλντιση

Μαρίνα Πετρή

Λιάνα Καλλιέρου