ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Αλληλογραφία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΓΥΝΑΙΚΏΝ

Ο ΣΔΓ,  με πολυετή εμπειρία και πλούσια δράση στην καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά την ανάγκη μιας συστηματικής και συντονισμένης στρατηγικής για την έγκαιρη πρόληψη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου.
Η βία κατά των γυναικών, αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ανισότητας σε βάρος τους, που προσβάλλει  την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όχι μόνο των γυναικών που την υφίστανται αλλά και των ανδρών που τη διαπράττουν, ενώ συγχρόνως παραβιάζει θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα.
Με δεδομένη την παρούσα οικονομική κρίση και τις οδυνηρές επιπτώσεις που συνεπάγεται σε ατομικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας σε ένα περιβάλλον γενικευμένης έντασης και ανασφάλειας, η καταπολέμηση του φαινομένου  σε όλες του τις εκφάνσεις αποτελεί ζήτημα μείζονος σημασίας.

Για το σκοπό αυτό ο ΣΔΓ επισημαίνει  την άμεση ανάγκη για:

  • Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της πολιτικής ηγεσίας, των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων και των αρμόδιων στελεχών στους τομείς της Υγείας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης,  Εργασίας,  Κοινωνικής Πρόνοιας και Κοινωνικής Πολιτικής για τις πραγματικές διαστάσεις, τα χαρακτηριστικά και το σκληρό πρόσωπο της βίας και των συνεπειών της, συμπεριλαμβανομένου του μεγάλου οικονομικού κόστους που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, για περίθαλψη (σωματική και ψυχική υγεία), αναρρωτικές άδειες και απουσία από την εργασία,  επιβάρυνση του συστήματος  δικαιοσύνης.
  • Εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, Νόμος 3500/2006, με ενίσχυση των αναγκαίων υποστηρικτικών δομών, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητη η  ευαισθητοποίηση του ανδρικού πληθυσμού.
  • Με δεδομένη την δύναμη των ΜΜΕ στην διαμόρφωση της κοινής γνώμης και την αναπαραγωγή των στερεοτύπων, η μετάβαση από την επιφανειακή και συχνά επικίνδυνη  περιπτωσιολογία  στην βαθύτερη κατανόηση  του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών, των αιτίων και των συνεπειών για την κοινωνία στο σύνολό της, μέσα από μια  επιστημονικά τεκμηριωμένη και κοινωνικά ευαίσθητη  προβολή του φαινομένου και των υποστηρικτικών δομών που λειτουργούν στη χώρα μας, θα αποτελέσει ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα προόδου στον αγώνα για την εξάλειψη του φαινομένου. Για τον σκοπό αυτό ο ΣΔΓ υλοποιεί δράση με τίτλο << Συμβολή στην καταπολέμηση των στερεοτύπων λόγω φύλου όπως παρουσιάζονται στα ΜΜΕ>> (συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ, Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και  ΕΥΣΥΔΕ-ΥΠΕΣ).
    Τέλος, ο ΣΔΓ  επισημαίνει, για μια ακόμη φορά, τις σημαντικές δυνατότητες και θετικές επιδράσεις   της ενσωμάτωσης στην ύλη όλων των βαθμίδων  εκπαίδευσης των αρχών των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Ισότητας των Φύλων καθώς και προγραμμάτων αγωγής υγείας και σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης με συγκεκριμένα μαθήματα, τα οποία  θα πραγματοποιούνται συστηματικά και όχι αποσπασματικά.
    Απέναντι σε θλιβερά φαινόμενα βίας, παραβιάσεων και εγκλημάτων που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες, η εκπαίδευση αποτελεί ένα ισχυρό αντίβαρο, το  αποτελεσματικότερο μέσο για την προσέγγιση των στόχων του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της ισότητας των φύλων και της πρόληψης κάθε μορφής βίας μέσα από την ενδυνάμωση των παιδιών και των νέων, ανεξαρτήτως φύλου, με γνώσεις, κοινωνικές δεξιότητες, συμμετοχή και προβληματισμό προκειμένου οι νέοι άνθρωποι να είναι επαρκώς ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι ώστε ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες, να απορρίπτουν τη βία, να δραστηριοποιούνται ενάντια σε κάθε μορφής παραβίαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να αντιστέκονται και να καταγγέλλουν τέτοια φαινόμενα.

25/11/2014

    ΑΘΗΝΑ 106 80, ΟΔΟΣ ΣΚΟΥΦΑ 60 – ΤΗΛ. 210 – 36.26.460 – ΤΗΛ./FAX : 210 – 36.16.236
E – mail : L.women-rights@otenet.gr
          www.leaguewomenrights.gr