ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Επικαιρότητα

Πρότυπα για τους φορείς ισότητας: Το Συμβούλιο καταλήγει σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο

Το δελτίο Τύπου επικαιροποιήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 2023 ώστε να προστεθεί το κείμενο που συμφωνήθηκε. Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με μια νέα οδηγία που θα συμβάλει στην πρόληψη των διακρίσεων λόγω φύλου στον χώρο εργασίας μέσω της ενίσχυσης της ανεξαρτησίας και της λειτουργίας των φορέων ισότητας της ΕΕ. Η οδηγία που συμφωνήθηκε σήμερα θα καθορίσει δεσμευτικά πρότυπα για τους φορείς ισότητας που ασχολούνται με θέματα ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών

Διαβάστε περισσότερα »