ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Σύνταγμα 1975 και Συνεργαζόμενα Σωματεία

Σύνταγμα 1975 και Συνεργαζόμενα Σωματεία

Το Ε.Σ.Ε με τα συνεργαζόμενα γυναικεία σωματεία, Λύκειον Ελληνίδων, Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Σύνδεσμο Ελληνίδων Επιστημόνων, την ΧΕΝ και την Ομοσπονδία Γυναικείων Λεσχών, διά των Προέδρων τους, κατά τις εργασίες της Ε’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων για την κατάρτιση του Συντάγματος, το έτος 1975 κατάρτισαν και υπέβαλαν προτάσεις και υπόμνημα προς τον Πρόεδρο της Βουλής και τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την ενσωμάτωση σ’ αυτό εκσυγχρονιστικών διατάξεων μέσω των οποίων κατοχυρωνόταν η ισότητα των φύλων και ορισμένα κοινωνικά δικαιώματα. Οι προτάσεις και το υπόμνημα παρεδόθησαν από μέλη του Ε.Σ.Ε. σε όλους τους βουλευτές και τα μέλη της Κυβέρνησης. Τα παραπάνω έγγραφα πρόσφατα αναβρέθηκαν στα αρχεία του Ε.Σ.Ε. και αναρτώνται καθότι καταδεικνύουν τον αποφασιστικό ρόλο του Ε.Σ.Ε. και των συνεργαζομένων σωματείων στην συνταγματική κατοχύρωση των εν λόγω δικαιωμάτων.