ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο «Ιατρική Ευθύνη & Βιοηθική ΙΙΙ Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος –Το ανθρώπινο πρόσωπο»

Στο πολύ ενδιαφέρον συνέδριο «Ιατρική Ευθύνη & Βιοηθική ΙΙΙ Σύγχρονες προσεγγίσεις και προοπτικές του μέλλοντος –Το ανθρώπινο πρόσωπο» μεταξύ των πολλών θεμάτων γενικού ενδιαφέροντος η εισήγηση του μέλους της Εκτ. Επιτροπής του ΕΣΕ Φερενίκης Παναγοπούλου- Κουτνατζή «Το πρόσωπο του άνδρα στην τεκνοποιϊα: Η ακούσια πατρότητα» παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη διάσταση της ισότητας των φύλων: Επισημαίνονται περιπτώσεις ανισότητας εις βάρος του ακούσιου πατέρα. Πρόκειται για θέμα που θα μας απασχολήσει στο εγγύς μέλλον.