ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Σχετικά με το θέμα της  ζήτησης και  πραγματοποίησης  έκτρωσης που ανέκυψε πρόσφατα  δείτε το  Σημείωμα

“Αμβλώσεις το 2017 στην Ελλάδα” της Προέδρου του ΕΣΕ Ειρήνης Πανταζή -Μελίστα και  το Δελτίο Τύπου  “Αρνηση παροχής  ιατρικών υπηρεσιών’ της ΓΓΙΦ.