ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Ε.