ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

https://ncgw.org/wp-content/uploads/2023/03/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B717%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B9%CE%BF%CF%8523.jpg