ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

https://ncgw.org/wp-content/uploads/2023/01/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%95%CE%A3%CE%95-%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82-2023_page-0001.jpg