ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Περιεχόμενα Ενημερωτικό Δελτίο Ιουνίου

Επιστολή Προέδρου, Μνήμη Έλιας Κολοκυθά, Fundamental Rights Agency, FRA ,Επενδύοντας στα παιδιά. Πρωτοχρονιάτικη πίτα, Η κυρία Βαρβάρα της Κονίστρας, Γυναίκες δήμαρχοι, Μονογονεϊκές οικογένειες, Ουκρανία-ψηφίσματα, Βιογραφικά Σημειώματα   Βραβευμένων από Ακαδημία , Δημάρχων Γυναικών. Διαβάστε τα πλήρη κείμενα παρακάτω