ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Παρακολούθηση της  εκστρατείας του ΟΗΕ HeforShe :

Τους τελευταίους  3 μήνες, 20 Οκτωβρίου-21 Ιανουαρίου, μόνο  22.921 άνδρες ανά την υφήλιο  δήλωσαν ότι συμφωνούν  με την ισότητα των φύλων. Από αυτούς  οι Έλληνες  ήταν μόνο 30! Είναι  απορίας άξιο¨Γνωρίζουμε  τόσους πολλούς  Έλληνες που πιστεύουν και εφαρμόζουν την ισότητα  των φύλων στην καθημερινή τους ζωή, στο περιβάλλον τους και στο δημόσιο χώρο. Γιατί δεν το δηλώνουν; Μήπως δεν το ζητήσαμε;