ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Κυκλοφόρησε  το Ενημερωτικό Σημείωμα Δεκέμβρη 2015 με τα παρακάτω περιεχόμενα

Επιστολή από την Πρόεδρο *Το Άσυλο δεν είναι ουδέτερο ως προς το φύλο * Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης* Κλειώ: Οδηγός Γυναικείων Αρχείων * Γραμμή SOS 15900 Στατιστικά στοιχεία * Ακρωτηριασμός γεννητικών οργάνων στην Ευρώπη Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα