ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Ημερίδα 

Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, διοργάνωσαν Ημερίδα, 20 Νοεμβρίου, σε αίθουσα της Βουλής για την παρουσίαση του “Προσχέδιου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού”. Το Προσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Έχουν κληθεί ΜΚΟ που ασχολούνται με παιδιά να κάνουν προτάσεις και παρατηρήσεις.
Πραγματοποιήθηκε επίσης απονομή επαίνων σε μαθητές Γ΄ Γυμνασίου για εκθέσεις με θέμα τα Δικαιώματα του Παιδιού.