ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

  Η τ. Πρόεδρος του ΕΣΕ  Ειρήνη Πανταζή

-Μελίστα μας έστειλε  σύντομο ενημερωτικό  σημείωμα για την  Ημέρα της  Γονικής Αποξένωσης.