ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Δελτίο Τύπου από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναικας

Δελτίο Τύπου από τον Σύνδεσμο για τα Δικαιώματα της Γυναικας (βλέπε Αλληλογραφία) και www.leaguewomenrights.gr