ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Απόσπασμα από άρθρο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Βήμα 31/12/14

Απόσπασμα από άρθρο της Γ.Γ.Ι.Φ. στο Βήμα 31/12/14 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=663497[… Με μεγάλες φιλοδοξίες, η Γενική Γραμματεία για την Ισότητα των Φύλων πήρε την πρωτοβουλία να  διαμορφώσει μια “Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση” που απαρτίζουν εικοσιένα ιδρυτικοί φορείς: διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί, του δημόσιου, του ιδιωτικού, και του τρίτου τομέα, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων. Μεταξύ άλλων, το Σχέδιο Δράσης της Ψηφιακής Δράσης περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο χώρο της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, και της εταιρικής ευθύνης, προκειμένου τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες να έχουν ευκαιρίες μάθησης και πειραματισμού στο χώρο της επιστήμης και των νέων τεχνολογιών…]