ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Από τη Γραμματεία της Γ.Γ.Ι.Φ.

Από τη Γραμματεία της Γ.Γ.Ι.Φ. μας έστειλαν ομιλία της Γ.Γ.ΙΓ. κυρίας Φ. Κούβελα