ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΛΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

https://ncgw.org/wp-content/uploads/2023/03/%CE%91%CE%A6%CE%99%CE%A3%CE%91-%CE%94%CE%99%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%94%CE%91%CE%A3-%CE%A4%CE%9F-%CE%A0%CE%91%CE%99%CE%94%CE%99-%CE%A9%CE%A3-%CE%98%CE%A5%CE%9C%CE%91-%CE%92%CE%99%CE%91%CE%A3.jpg