ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

Ομοσπονδία Γυναικείων Σωματείων

Έτος Ιδρύσεως 1919 - Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Ποιοι είμαστε

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφεία : Βουλής 38, 10557 Αθήνα Τηλ/FAX  210- 3227609
Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (ΕΣΕ) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (International Council of Women, ICW-CIF), ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (European Center of the International Council of Women, ECICW- CECIF), μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (European Women’s Lobby, EWL- LEF) και της Association Feminine de l’ Europe Meridionale AFEM).

Είναι η πρώτη Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1908 με τη συμμετοχή, από το πρώτο έτος, 50 νομικά αναγνωρισμένων γυναικείων οργανώσεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο αριθμός αυτός υπέστη αυξομειώσεις διαχρονικά, αλλά χωρίς να υπολείπεται από τα αρχικά του επίπεδα. Το Ε.Σ.Ε. έχει επίσης άτομα-μέλη, διακεκριμένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζουν την οργάνωση αλλά δεν καθορίζουν την διοίκηση ή την πολιτική του. Όλες οι οργανώσεις -μέλη, Ελλάδας και Κύπρου, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα επί μέρους σκοπών και ενδιαφερόντων αλλά παράλληλα επιδιώκουν από κοινού την εξύψωση της θέσης της γυναίκας.

Βασικοί σκοποί:

  • Η προώθηση της θέσης της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής: οικογένεια, κοινωνία, πολιτεία.
  • Η ισότητα των φύλων
  • Η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών.
  • Η συμβολή στην εδραίωση της ειρήνης, της ανάπτυξης , της κατανόησης μεταξύ των λαών.
  • Η συμβολή στη διαπαιδαγώγηση της νεότητας, και η ανάπτυξη πνευματικών, σωματικών δεξιοτήτων και άθλησης των νέων.
  • Η ενημέρωση των γυναικών στα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων και διεκδικήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, και η προβολή των γυναικείων θέσεων προς κάθε κατεύθυνση (κοινό, αρχές και κάθε αρμόδιο φορέα) υπήρξε και εξακολουθεί πάντοτε να είναι πολύ σημαντική προσφορά του Ε.Σ.Ε. Για το σκοπό αυτό διατηρεί πυκνές σχέσεις με τις οργανώσεις -μέλη του και με άλλες σημαντικές γυναικείες οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται τακτικά.

Οι πόροι του Ε.Σ.Ε. προέρχονται από:

  • Εισφορές των μελών
  • Δωρεές
  • Επιχορηγήσεις για ειδικά προγράμματα.