Ποιοί Είμαστε

[tp not_in=”en”]
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Γραφεία : Βουλής 38, 10557 Αθήνα Τηλ/FAX  210- 3227609
Το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων (ΕΣΕ) είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση, μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (International Council of Women, ICW-CIF), ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (European Center of the International Council of Women, ECICW- CECIF), μέλος του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών (European Women’s Lobby, EWL- LEF) και της Association Feminine de l’ Europe Meridionale AFEM).

Είναι η πρώτη Ομοσπονδία Γυναικείων Οργανώσεων στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 1908 με τη συμμετοχή, από το πρώτο έτος, 50 νομικά αναγνωρισμένων γυναικείων οργανώσεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Ο αριθμός αυτός υπέστη αυξομειώσεις διαχρονικά, αλλά χωρίς να υπολείπεται από τα αρχικά του επίπεδα. Το Ε.Σ.Ε. έχει επίσης άτομα-μέλη, διακεκριμένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας που στηρίζουν την οργάνωση αλλά δεν καθορίζουν την διοίκηση ή την πολιτική του. Όλες οι οργανώσεις -μέλη, Ελλάδας και Κύπρου, καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα επί μέρους σκοπών και ενδιαφερόντων αλλά παράλληλα επιδιώκουν από κοινού την εξύψωση της θέσης της γυναίκας.

Βασικοί σκοποί:

 • Η προώθηση της θέσης της γυναίκας σε όλους τους τομείς της ζωής: οικογένεια, κοινωνία, πολιτεία.
 • Η ισότητα των φύλων
 • Η προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και ιδιαίτερα των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών.
 • Η συμβολή στην εδραίωση της ειρήνης, της ανάπτυξης , της κατανόησης μεταξύ των λαών.
 • Η συμβολή στη διαπαιδαγώγηση της νεότητας, και η ανάπτυξη πνευματικών, σωματικών δεξιοτήτων και άθλησης των νέων.
 • Η ενημέρωση των γυναικών στα θέματα των γυναικείων δικαιωμάτων και διεκδικήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο, και η προβολή των γυναικείων θέσεων προς κάθε κατεύθυνση (κοινό, αρχές και κάθε αρμόδιο φορέα) υπήρξε και εξακολουθεί πάντοτε να είναι πολύ σημαντική προσφορά του Ε.Σ.Ε. Για το σκοπό αυτό διατηρεί πυκνές σχέσεις με τις οργανώσεις -μέλη του και με άλλες σημαντικές γυναικείες οργανώσεις με τις οποίες συνεργάζεται τακτικά.

Οι πόροι του Ε.Σ.Ε. προέρχονται από:

 • Εισφορές των μελών
 • Δωρεές
 • Επιχορηγήσεις για ειδικά προγράμματα.

[/tp]

[tp not_in=”el”]

NCGW Profile

The National Council of Greek Women (NCGW), a non-governmental organization (NGO), is a member of the International Council of Women (ICW-CIF) and a founding member of the European Center of the International Council of Women (ECICW-CECIF); it is also a member of the European Women’s Lobby (EWL-LEF) and of the Association Feminine de l’ Europe Meridionale (AFEM). Founded in 1908 as the first federation of women’s organizations, the NCGW now consists of 45 women’s organizations in Greece and Cyprus. It also has individual members.

Main Objectives

 • The promotion of the interests and status of women in all sectors of life: family, society, community, and state.
 • The protection of human rights in general and of the rights of women and children in particular.
 • The promotion of peace and cooperation among nations.
 • The healthy upbringing of youth.

Financial Resources

 • Membership dues.
 • Donations (tax exempt).
 • Grants for specific projects.

Current Profile of the NCGW
45 member organizations representing approximately 60,000 women. 16-member Executive Committee whose members are elected by the General Assembly of the member organizations. The Council intends to stay informed and to follow closely all development in national legislation and in society that are of concern to women. It conveys to the state authorities and to the public the views of women and cooperates with member organizations and other important national and international women’s NGOs for the attainment of women’s rights.

[/tp]