Μορφές βίας κατά παιδιών & γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία

Πίσω στη λίστα εκδόσεων

ekdoseis-via-2 Μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία, Eπιμ: Β. Σταυριανοπούλου-Γκανάτσου & Ε. Βαλάσση-Αδάμ, Αθήνα 2008………….

Οι «Μορφές βίας κατά παιδιών και γυναικών στη σύγχρονη κοινωνία» είναι το θέμα που επέλεξε το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων για την ημερίδα που διοργάνωσε τον Μάιο του 2006 στα πλαίσια της Εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κέντρου του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών (ECICW-CECIF).

Η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει υλικό από την Ημερίδα και από τις περεταίρω σχετικές δράσεις του ΕΣΕ. Τα κείμενα που κατέθεσαν οι ομιλητές της ημερίδας αποτελούν επεξεργασία και επέκταση του θέματος της αρχικής ομιλίας τους με συμπληρώσεις για να περιληφθούν οι μετέπειτα εξελίξεις. Τους ευχαριστούμε θερμά.