Ευρωπαϊκό Κέντρο του ΔΣΓ (ECICW / CECIF)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: http://finne-elonen.net/ecicw006.html

EUROPEAN CENTRE OF THE ICW (ECICW) – CENTRE EUROPÉEN DU CIF (CECIF)

Πρόεδρος
Doris Bingley (Μάλτα)
Αντιπρόεδροι
Anna-Maria Castelfranchi-Galeani(Ιταλία),
Marie-Jeanne Vidaillet-Pereti (Γαλλία),
Aviva Kohlman (Ισραήλ)
Ταμίας
Rosa Artigas-Norat (Ισπανία)
Γραμματέας
Ελένη Βαλάσση-Αδάμ (Ελλάδα)

Ιδρύθηκε το 1961 στο Άξενσταϊν της Ελβετίας. Κατέχει συμβουλευτική θέση στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και -μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών- στα Ηνωμένα Έθνη

Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς. Συμβουλίου Γυναικών (ICW) που ιδρύθηκε το 1888 με στόχους την Ισότητα, την Ανάπτυξη και την Ειρήνη. Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ., μια μη κυβερνητική οργάνωση, που ιδρύθηκε στην Ελβετία το 1961, ακολούθησε με συνέπεια αυτές τις αρχές.

Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. κατέχει Συμμετοχική Ιδιότητα στο Συμβούλιο της Ευρώπης και, μέσω του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών, Συμβουλευτική Ιδιότητα στον Ο.Η.Ε.. Είναι, επίσης, ένα από τα ιδρυτικά μέλη του Ευρωπαϊκού Λόμπυ Γυναικών, Ε.Λ.Γ. ( European Women’s Lobby , EWL)

Σήμερα (2007) το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. αποτελούν 23 Εθνικά Συμβούλια εκ των οποίων τα 16 είναι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, μέσω των 850 οργανώσεών μελών του, εκπροσωπεί 10 εκατομμύρια γυναίκες.

Συμβούλια μέλη του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. υπάρχουν στις ακόλουθες χώρες: Αυστρία, Αζερμπαϊτζάν, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Μονακό, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ουκρανία, Π.Γ.Δ.Μ., Ρωσία, Τουρκία, Φινλανδία.

Σκοπός
Σκοπός του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. είναι να ενδυναμώνει τις γυναίκες και να προάγει την συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να υποστηρίζει τα δικαιώματα του ανθρώπου και να εξαλείφει κάθε είδους διακρίσεις, να ενθαρρύνει την αειφόρο ανάπτυξη και την ειρήνη.

Κύριο έργο
Να ακούγεται η γνώμη των γυναικών και να προάγεται η συμμετοχή τους σε Ευρωπαϊκά θεσμικά κέντρα λήψης αποφάσεων.

Να προωθείται η συνεργασία τόσο μεταξύ των οργανώσεων που είναι μέλη του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. όσο και με το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών καθώς και με άλλες οργανώσεις και δίκτυα.

Να συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης , Οργανισμούς του ΟΗΕ όπως η UNICEF και η UNIFEM καθώς και με το Ευρωπαϊκό Λόμπυ Γυναικών

Οργάνωση
Όλα τα Εθνικά Συμβούλια Γυναικών είναι Ομοσπονδίες που περιλαμβάνουν μέχρι και εκατό σωματεία. Όλα είναι μη κερδοσκοπικά και ανεξάρτητα από πολιτικά κόμματα. Εργάζονται σε όλους τους τομείς της κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, σε συνεργασία με άλλους Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς που ενδιαφέρονται για θέματα φύλου. Συχνά ζητείται η άποψη των Συμβουλίων σε Κυβερνητικά κείμενα π.χ. σχέδια νόμων.

Η προσπάθεια που γίνεται ήδη από την ίδρυσή του το 1961 για την καλή συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Συμβουλίων, έχει συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξή τους.

Δραστηριότητες και Παρακολούθηση
Το Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. μελετά και παρακολουθεί συνεχώς ζητήματα που αφορούν την κατάσταση των γυναικών στην Ευρώπη. Καταθέτει προτάσεις και ψηφίσματα και ανταποκρίνεται σε πρωτοβουλίες διαφόρων αρχών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι δραστηριότητες του Ε.Κ.Δ.Σ.Γ. είναι ενημερωτικές, εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις, συζητήσεις και σεμινάρια.

Μερικοί από τους τομείς που επεξεργάζεται τα τελευταία χρόνια είναι : παράνομη διακίνηση γυναικών (trafficking), κατοικία, φτώχεια, έντιμο εμπόριο, συνταξιοδότηση, κοινωνική ασφάλιση, υγεία, περιβάλλον, ισότητα, πρόσφυγες, ηλικιωμένοι, οστεοπόρωση, βία κατά των γυναικών περιλαμβάνοντας και την ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών και θέματα του Σχεδίου Δράσης του Πεκίνου, που καλύπτονται από την Επιτροπή για την Θέση των Γυναικών του ΟΗΕ.

Σεμινάρια και Προγράμματα

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει επεξεργασία σε σεμινάρια των παρακάτω θεμάτων:

 • Γυναίκες και φτώχεια
 • Γυναίκες σε θέσεις λήψης αποφάσεων
 • Παράνομη Διακίνηση (Trafficking) Γυναικών και Κοριτσιών
 • Ίσες ευκαιρίες για γυναίκες και άνδρες
 • Γυναίκες στον δημόσιο τομέα – αειφόρος ανάπτυξη στα πλαίσια του φυσικού περιβάλλοντος και ο ρόλος και η ενεργός συμμετοχή των γυναικών σε τοπικό επίπεδο
 • Ενδοοικογενειακή βία
 • Γυναίκες και Μ.Μ.Ε.
 • Γυναίκες και πρόοδος στην βιο- τεχνολογία
 • Δημοκρατία και διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Γυναίκες και υγεία
 • Σύγχρονες μορφές κακοποίησης παιδιών