Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2020

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2019

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2015

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΜΑΡΤΗΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2014

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2014

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2011

ΙΟΥΛΙΟΣ 2011
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2010

ΜΑΪΟΣ 2010
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2010
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2010
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2009

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009
ΙΟΥΝΙΟΣ 2009
ΜΑΡΤΙΟΣ 2009

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2008

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2008

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2007

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2007

+ Ανατρέφοντας Παιδιά Σήμερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

+ Η Βία στη ζωή των Παιδιών (β)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2007
ΜΑΡΤΙΟΣ 2007

+ Η Βία στη ζωή των Παιδιών (α)

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2006

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006
ΙΟΥΛΙΟΣ 2006
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006

+ Ελληνίδες Τιμώμενες από την Ακαδημία Αθηνών – 2005

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2005
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2004
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2004
ΙΟΥΛΙΟΣ 2004
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2003