Διοίκηση

Οργάνωση – Διοίκηση

Ανώτατο όργανο του ΕΣΕ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται τακτικά, βάσει του καταστατικού, μια φορά το χρόνο ή και περισσότερες (εάν έκτακτες ανάγκες το επιβάλουν). Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν εξουσιοδοτημένες εκπρόσωποι των τακτικών Οργανώσεων- μελών με δικαίωμα ψήφου, και τα ενεργά και τα επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Ε.Σ.Ε. διοικείται από 16μελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ενεργά μέλη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί για μια ακόμη τετραετία. Μέλος που έχει συμπληρώσει δύο συνεχείς τετραετείς θητείες αποχωρεί υποχρεωτικά. Δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μετά πάροδο ενός έτους. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την ανανέωση των μελών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΕ
(Συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την Γ.Σ. του Μαΐου 2018)

Πρόεδρος:
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
Αντιπρόεδροι :
Λένα Κανέλλη- Κουτσελίνη
Αλεξάνδρα Καλογερά
Φανή Πεχλιβάνη
Γενική Γραμματέας:
Θεοδοσία Πενταρβάνη
Ταμίας:
Δέσποινα Βλαχοπούλου
Μέλη:

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ρία Αναγνωστοπούλου
Σούλα Αντωνίου
Μαρία Βασιλειάδου
Όλγα Βλουχάκη
Άννα Γεωργιάδου
Ιωάννα Δούκα
Λίλιαν Ζέλλου
Ευγενία Κατούφα
Τζίνα Κορέλλα
Νίνα Τζέλη

Ελένη Αργυριάδου
Φερενίκη Παναγοπούλου
Ίρις Μπαλόγλου