Διοίκηση

Οργάνωση – Διοίκηση

Ανώτατο όργανο του ΕΣΕ είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συνέρχεται τακτικά, βάσει του καταστατικού, μια φορά το χρόνο ή και περισσότερες (εάν έκτακτες ανάγκες το επιβάλουν). Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν εξουσιοδοτημένες εκπρόσωποι των τακτικών Οργανώσεων- μελών (σήμερα 39 στην Ελλάδα και 8 στην Κύπρο) με δικαίωμα ψήφου, και τα ενεργά και τα επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το Ε.Σ.Ε. διοικείται από 16μελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από ενεργά μέλη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με τετραετή θητεία. Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να επανεκλεγεί για μια ακόμη τετραετία. Μέλος που έχει συμπληρώσει δύο συνεχείς τετραετείς θητείες αποχωρεί υποχρεωτικά. Δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μετά πάροδο ενός έτους. Η ρύθμιση αυτή εξασφαλίζει την ανανέωση των μελών.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΣΕ
(Συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την Γ.Σ. του Μαΐου 2017)

 

Πρόεδρος:
Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα
Αντιπρόεδροι :
Λένα Κανέλλη-Κουτσελίνη
Θεοδοσία Πενταρβάνη
Τζίνα Κορέλλα
Γενική Γραμματέας:
Ζέτα Τζιώτη
Ειδική Γραμματέας:
Φανή Πεχλιβάνη
Ταμίας:
Δέσποινα Βλαχοπούλου
Βοηθός Ταμία:
Όλγα Βλουχάκη
Μέλη: Ρία Αναγνωστοπούλου

Ελένη Αδάμ-Βαλάσση

Χριστίνα Γκαβογιάννη

Ιωάννα Δούκα

Λίλιαν Ζέλλου

Ευγενία Κατούφα

Μαρία-Χριστίνα Μπακλαβά

Νίνα Τζέλη

Αναπληρωματικά Μέλη:
Αννα Γεωργιάδου
Αλεξάνδρα Καλογερά
Ίρις Μπαλόγλου
Φερενίκη Παναγοπούλου