Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών (ΔΣΓ/ ICW/ CIF)

Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών : http://www.icw-cif.org

INTERNATIONAL COUNCIL OF WOMEN (ICW) – CONCEIL NATIONAL DES FEMMES (CIF)

ΕΝΩΝΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΥΦΗΛΙΟ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ

Ιδρύθηκε το 1888, για

 • Διεθνή ειρήνη και δικαιοσύνη
 • Στήριξη της ικανότητας των γυναικών για τη λήψη αποφάσεων
 • Γυναικεία δικαιώματα και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Η αποστολή του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών είναι να ενώσει τα εθνικά συμβούλια των γυναικείεων μη-κυβερνητικών οργανώσεων από όλα τα μέρη του κόσμου, σε δράσεις για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας και την ευημερία της κοινωνίας. Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών προωθεί:

 • Ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις για γυναίκες και άνδρες,
 • Ειρήνη και κατανόηση μέσα από τη διεθνή συνεργασία, διαπραγμάτευση και συμφιλίωση,
 • Πληρέστερη εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις λήψης αποφάσεων κατά τις ειρηνευτικές διαδικασίες και την εξασφάλιση της ειρήνης,
 • Ανθρώπινα δικαιώματα για όλους,
 • Εξάλειψη των διακρίσεων κάθε μορφής,
 • Αειφόρο ανάπτυξη,
 • Ανάπτυξη του ηγετικού ρόλου των γυναικών,
 • Επικοινωνία και δικτύωση σε παγκόσμια κλίμακα.
Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών (ICW-CIF) δρα μέσα από …
 • Σεμινάρια και ομάδες εργασίας για τη δημιουργία δεξιοτήτων,
 • Ανάπτυξη των Περιφερειακών του Συμβουλίων :

Ευρωπαϊκό Κέντρο του Διεθνούς Συμβουλίου Γυναικών ( ECICW),
Περιφερειακό Συμβούλιο Αμερικανικής Ηπείρου (Regional Council of the Americas),
Περιφερειακό Συμβούλιο Αφρικής (Regional Council of Africa),
Περιφερειακό Συμβούλιο Ασίας-Ειρηνικού (Asia -Pacific Regional Council),

 • Τις παρεμβάσεις των μόνιμων εκπροσώπων του ICW-CIF στις συναντήσεις των οργάνων των Ηνωμένων Eθνών στη Νέα Υόρκη, Βιέννη, Γενεύη, Ρώμη, Παρίσι και Ναϊρόμπι,
 • Τις ετήσιες εισηγήσεις του στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τη Θέση της Γυναίκας,
 • Άσκηση παρακολούθησης και αναφοράς επί της εφαρμογής

Της CEDAW (Σύμβαση για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών).

Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών (ICW-CIF) δρα μέσω 5 Μόνιμων Επιτροπών που εργάζονται
με στόχο την παρότρυνση των Εθνικών Συμβουλίων στη συλλογή πληροφοριών και την
υποστήριξη των κύριων θεμάτων που αποτελούν πρόκληση για τις γυναίκες.

Οι Μόνιμες Επιτροπές του ICW-CIF, η « γεννήτρια» της οργάνωσης, με μια Συντονίστρια
και 4 Εισηγήτριες κάθε μία, είναι:

Θέση των Γυναικών:
Νομοθεσία
Ανθρώπινα Δικαιώματα
Εφαρμογή των Συμβάσεων
Διεθνείς Σχέσεις και Ειρήνη

Αειφόρος Ανάπτυξη:
Οικονομικά
Θέματα Καταναλωτών
Γυναίκες και Απασχόληση
Αγρότισσες και Αστές

Γενική Ευημερία
Υγεία
Περιβάλλον
Κατοικία
Διατροφή

Κοινωνικά Θέματα
Παιδί και Οικογένεια
Νέα Γενιά
Ηλικιωμένοι
Μετανάστευση

Επικοινωνία
Εκπαίδευση
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Τέχνες και Γράμματα
Μουσική

Οι Μόνιμες Επιτροπές ανταποκρίνονται καταρτίζοντας Σχέδια Δράσης πάνω σε θέματα
καθοριστικού ενδιαφέροντος για τις γυναίκες και την κοινωνία που έχουν προεπιλεγεί ως
«θέματα της τριετίας» κατά την Γενική Συνέλευση του ΔΣΓ (ICW-CIF).

Εξέλιξη των γυναικών..
Το ΔΣΓ (ICW-CIF) ενδυναμώνει τις γυναίκες μέσω ειδικών προγραμμάτων

Βοηθά τις γυναίκες να βοηθήσουν τον εαυτό τους με πρακτικούς τρόπους που περιλαμβάνουν:

 • Δεξιότητες ανάγνωσης-γραφής
 • Ασφάλεια τροφίμων
 • Διατροφή
 • Διατροφή βρεφών
 • Εκτροφή ζώων
 • Γυναίκες και HIV/AIDS
 • Καθαρό νερό και αποχετευτικό σύστημα
 • Προγράμματα που αποφέρουν εισόδημα
 • Χτίσιμο καλών φούρνων και αλευρόμυλων
 • Αειφόρο ανάπτυξη
 • Εκπαίδευση γυναικών για ηγετικούς ρόλους και θέσεις λήψης αποφάσεων

Και μέσω του Προγράμματος FIVE- Ο
σε συνεργασία με τις οργανώσεις …

 • Διεθνής Οργάνωση Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Γυναικών
 • Διεθνής Ομοσπονδία Επιστημόνων Γυναικών
 • Διεθνής Σοροπτιμισμός
 • Διεθνές Ζόντα

Το Διεθνές Συμβούλιο Γυναικών (ICW-CIF):

 • Έχει θέση Συμβούλου (Α΄ Κατηγορίας) στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ (ECOSOC)
 • Εκπροσωπείται στη Νέα Υόρκη, Γενεύη, Βιέννη,Ρώμη, Παρίσι, Ναϊρόπμι σε όλους τους ειδικούς Οργανισμούς του ΟΗΕ (UNESCO, UNICEF,FAO, κλπ)
 • Βρίσκεται σε επίσημη σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
 • Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της συνόδου των ΜΚΟ (CONGO)
 • Είναι εταίρος του Προγράμματος FIVE- Ο

Αντιπροσωπεύει εκατομμύρια Γυναικών σε όλη την Υδρόγειο

www.icw-cif.org
E-mail: icw-cif@wanadoo.fr